Lønn og avtaler for ansatte i kirken (KA)

Tariffavtalen mellom Delta og Kirkens arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA) gjelder for Deltas medlemmer som er ansatt i de kirkelige fellesrådene.

Delta ivaretar medlemmenes lønns - og arbeidsvilkår gjennom årlige tarifforhandlinger med KA som motpart. I disse forhandlingene avtales det hvor store de sentrale lønnstilleggene skal bli og hvordan andre arbeidsvilkår som arbeidstid, pensjonsforhold, lønn under sykdom o.s.v., skal være fremover.

Delta har partsforhold til KA gjennom en egen hovedavtale og hovedtariffavtale, samt en rekke særavtaler.

KA og Staten

I den norske kirke er det to arbeidsgiverorganisasjoner. Den ene er Staten med den statlige tariffavtalen som regulerer lønns- og arbeidsvilkår for blant andre prestene. Den andre arbeidsgiverorganisasjonen er KA.

KA har de lokale kirkelige arbeidsgiverne, fellesrådene, som medlemmer. Delta har sin medlemmer i KAs tariffområde.

Fra 1. januar 2017 blir den statlige delen av kirken et eget rettssubjekt som melder seg inn i KA. Statens tariffavtale vil likevel gjelde også for denne delen ut tariffperioden, dvs. frem til 30. april 2018.

Lønnsoppgjør 2017

Status

Forhandlingene med KA ble gjennomført 20. juni 2017

Forhandlinger med Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon for rettssubjektet Den norske kirke: 22. juni

Informasjon

Protokoller

Lokale forhandlinger

Kravskjema for lokale forhandlinger 2017

Tillitsvalgte kan logge inn og laste ned skjema.

Mest for deg som er tillitsvalgt

  • Publisert {{article.published.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}
  • Sist oppdatert {{article.modified.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}

{{article.preface}}