Lønn og avtaler for ansatte i kirken (KA)

Tariffavtalen mellom Delta og Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter (KA) gjelder for Deltas medlemmer som er ansatt i de kirkelige fellesrådene.

Delta ivaretar medlemmenes lønns - og arbeidsvilkår gjennom årlige tarifforhandlinger med KA som motpart. I disse forhandlingene avtales det hvor store de sentrale lønnstilleggene skal bli og hvordan andre arbeidsvilkår som arbeidstid, pensjonsforhold, lønn under sykdom o.s.v., skal være fremover.

Delta har partsforhold til KA gjennom en egen hovedavtale og hovedtariffavtale, samt en rekke særavtaler.

Lønnsoppgjør 2017

Status

Forhandlingene med KA ble gjennomført 20. juni 2017

Forhandlinger med Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon for rettssubjektet Den norske kirke: 22. juni

Informasjon

Protokoller

Lokale forhandlinger

Kravskjema for lokale forhandlinger 2017

Tillitsvalgte kan logge inn og laste ned skjema.

Mest for deg som er tillitsvalgt

  • Publisert {{article.published.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}
  • Sist oppdatert {{article.modified.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}

{{article.preface}}