Lønn og avtaler i virksomheter i ASVL - Arbeidssamvirkenes Landsforening

ASVL er en arbeidsgiverforening for virksomheter som blant annet tilbyr varig tilrettelagt arbeid i arbeidssamvirker. Delta har medlemmer i disse virksomhetene.

Delta har inngått egen overenskomst (tariffavtale) med ASVL. Overenskomsten regulerer medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår gjennom årlige lønnsforhandlinger.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med din tillitsvalgt eller Delta Direkte tlf. 02125 / e-post direkte@delta.no.

Tariff 2017

Forhandlingene ble gjennomført 20. juni 2017

Tariffnotat

Tariffnotatet gir utdypende informasjon om oppgjøret.

Protokoll

Tariff 2016

26. juni 2016: Delta og arbeidsgiverforeningen ASVL er enige om ny overenskomst og hovedtariffavtale for 2016-2018. All lønn skal fordeles gjennom lokale forhandlinger. Det blir ikke gitt generelt tillegg.

Tariffnotat

Tariffnotatet gir utdypende informasjon om oppgjøret.

Protokoll

{{article.preface}}