Lønn og avtaler for ansatte i helseforetakene og Lovisenberg sykehus (Spekter - område 4 og 10)

Ansatte i helseforetakene og på Lovisenberg sykehus tilhører tariffområde Spekter. Lønns- og arbeidsvilkår reguleres i egen overenskomst for disse virksomhetene.

Tariffoppgjøret 2017

Framdrift:

Forhandlingsstart: 4. april
Innledende sentrale forhandlinger (A-delsforhandlinger): 4. april
Sentrale forhandlinger for område 4 og 10 (A2-forhandlinger): 2. mai
B-delsforhandlinger på det enkelte helseforetak: 
Avsluttende sentrale forhandlinger:  

Tariffnotater (utdypende informasjon om resultatet):

Protokoller:

  Krav

  Arkiv tariffoppgjøret 2016

  Avtalestruktur i Spekter

  • Alle Deltas medlemmer er omfattet av hovedavtalen mellom YS Spekter og Spekter.
  • Alle Deltas medlemmer er omfattet av A-overenskomsten mellom YS Spekter og Spekter.
  • Deltas medlemmer i overenskomstområde 10 helseforetak er i tillegg omfattet av A1-overenskomsten og  A2-overenskomsten mellom Delta og Spekter.
  • I tillegg forutsetter strukturen at det lokalt skal inngås en lokal virksomhetsvis B-overenskomst.
  • Publisert {{article.published.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}
  • Sist oppdatert {{article.modified.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}

  {{article.preface}}