Region Vest - Hordaland, Sogn og Fjordane

Regionkontoret arbeider med opplæring og veiledning av Deltas tillitsvalgte i regionen, og bistår tillitsvalgte og medlemmer. Regionkontoret arbeider også med praktisk tilrettelegging av lokale og regionale aktiviteter.

Hold deg oppdatert på hva som skjer i Region Vest - følg oss på Facebook.

Regionkontoret i Bergen

Besøksadresse: Strandgaten 9., 4. etg.
Postadresse: Pb. 433 Sentrum, 5805 Bergen
E-post: post-bergen@delta.no
Tlf.: 948 65 510

Åse Bjørkaas
Regionleder

Gerd Andersen
Konsulent

Bjørn Otto Næss
Seniorrådgiver

Camilla Nøttveit
Rådgiver

Jonas Riise
Rådgiver