Delta Region Sør-Øst - Vestfold, Telemark og Buskerud

Regionkontoret arbeider med opplæring og veiledning av Deltas tillitsvalgte i regionen, og bistår tillitsvalgte og medlemmer. Regionkontoret arbeider også med praktisk tilrettelegging av lokale og regionale aktiviteter.

Adresse: Trudvangveien 79, 3117 Tønsberg
E-post: post-tonsberg@delta.no
Tlf: 916 34 258

Kontakt oss

Regionkontoret i Tønsberg

Bitte Fosseid Lund
Regionleder

Sissel Berge Dyblie
Rådgiver

Per Morten Eriksen
Seniorrådgiver

Inger Matre Gundersen
Konsulent

Aud-Lisbeth Håøy
Konsulent

Randi Munkeby
Rådgiver

Helen Von Pritzbauer Sandum
Organisasjonskonsulent