Region Sør-Øst - Vestfold, Telemark og Buskerud

Regionkontoret arbeider med opplæring og veiledning av Deltas tillitsvalgte i regionen, og bistår tillitsvalgte og medlemmer. Regionkontoret arbeider også med praktisk tilrettelegging av lokale og regionale aktiviteter.

Adresse: Farmannsv. 3, 3111 Tønsberg
E-post: post-tonsberg@delta.no
Tlf: 916 34 258

Kontakt oss

Regionkontoret i Tønsberg

Bitte Fosseid Lund
Regionleder

Tom-Christian Berge
Spesialrådgiver

Per Morten Eriksen
Seniorrådgiver

Inger Matre Gundersen
Konsulent

Aud-Lisbeth Håøy
Konsulent

Anne Lise Krogh
Seniorrådgiver

Sissel Berge Dyblie
Rådgiver