Delta Region Nord - Finnmark, Troms, Nordland og Svalbard

Regionkontoret arbeider med opplæring og veiledning av Deltas tillitsvalgte i regionen, og bistår tillitsvalgte og medlemmer. Regionkontoret arbeider også med praktisk tilrettelegging av lokale og regionale aktiviteter.

Regionkontoret i Tromsø

E-post: post-tromso@delta.no 
Postadresse: Pb. 211, 9253 Tromsø 
Besøksadresse: Strandtorget 3, 9008 Tromsø

 

Marit Sørensen Graff
Seniorrådgiver

Andreas Vindal
Organisasjonskonsulent

Laila Fallan Dalhaug
Regionleder

Roy Tommy Jensen
Seniorrådgiver

Regionkontoret i Bodø

E-post: post-bodo@delta.no
Postadresse: Pb. 3046, 8086 Bodø
Besøksadresse: Dreyfusshammarn 11, 8012 Bodø

Eigil Horsdal
Seniorrådgiver

Rita Elisabeth Mathisen
Organisasjonskonsulent