Deltas vervekampanje 2018: #harnoenspurtdeg

#harnoenspurtdeg
#harnoenspurtdeg

Norges fagforeninger har én hovedoppgave – det er å jobbe for at arbeidstakeres trygghet og rettigheter skal bli ivaretatt. For at dét skal fortsette, må organisasjonsgraden økes. Har noen spurt deg om du vil organisere deg?

Altfor mange er ikke klar over at vi kan takke fagforeningene for en rekke goder vi som arbeidstakere nyter godt av i dag – goder som hver og en av oss tar som en selvfølge. Fem ukers lønnet ferie, rettferdig lønnsutvikling, sykepenger, pensjonsordninger og ekstrabetaling for ulemper som helgearbeid og arbeid på røde dager, er bare noen få eksempler på rettigheter og goder fagforeningene har arbeidet frem.

Dersom fremtidige generasjoner også skal nyte godt av de gode rettighetene vi har opparbeidet oss, må hver enkelt av oss bidra til å styrke organisasjonsgraden. Har du en uorganisert kollega eller et familiemedlem?

Du som arbeidstaker bidrar til det norske velferdssamfunnet. Sørg også for å være bidragsyter til et fremtidig arbeidsliv med muligheter og trygghet for alle. At du er medlem, er viktig for både det norske arbeidslivet og lokalsamfunnet der du bor.

Det har vist seg at svært mange er positive til fagforeninger og den jobben som gjøres, men er uorganiserte fordi de aldri er blitt spurt om å bli medlem. Derfor har vi i Delta satt i gang en kampanje for å spørre de som ikke er organisert om de ikke vil vurdere et medlemskap. Gjelder det deg eller noen du kjenner?

#harnoenspurtdeg