Ja til tjenestepensjon i offentlig sektor

Pensjonsforhandlerne i YS fotografert mens forhandlingene pågikk: Fra venstre nestleder i YS, Erik Kollerud, leder i YS Stat Pål Arnesen og 1. nestleder i Delta Lizzie Ruud Thorkildsen. Nå er resultatet av uravstemingen klart. Medlemmene sier ja til den framforhandlede ordningen.
Pensjonsforhandlerne i YS fotografert mens forhandlingene pågikk: Fra venstre nestleder i YS, Erik Kollerud, leder i YS Stat Pål Arnesen og 1. nestleder i Delta Lizzie Ruud Thorkildsen. Nå er resultatet av uravstemingen klart. Medlemmene sier ja til den framforhandlede ordningen. Foto: Siv M. Bjelland

Medlemmene i LO, Unio og YS stemte ja til ny tjenestepensjon for offentlig ansatte.

Det var 3. mars i år at arbeidstakerorganisasjonene i offentlig sektor ble enig med arbeidsgiverne om ny pensjonsordning for 800 000 offentlig ansatte.

LES OGSÅ: 12 spørsmål og svar om ny tjenestepensjon i offentlig sektor

Er stort flertall av YS-medlemmene sa ja

- Dagens ordning var dårlig tilpasset pensjonsreformen og måtte endres. Den nye løsningen gir offentlige ansatte bedre uttelling av å stå lenger i arbeid, samtidig som man ivaretar hensynet til de som må gå av tidlig, enten på grunn av helse eller særaldersgrense. Derfor har medlemmene i YS stemt klart ja, sier første nestleder i YS Erik Kollerud.

- Vi i YS har vært pådrivere for å komme i gang med disse pensjonsforhandlingene lenge. Vi har fått en ny ordning som er bedre tilpasset dagens folketrygd. Det er godt å få et så tydelig svar fra medlemmene om at de gir sin tilslutning til forhandlingsresultatet. Valgdeltakelsen var god og resultatet av uravstemningen er et overbevisende ja, sier Kollerud.

LES OGSÅ Hvorfor forhandler vi pensjonen din?

Ny ordning gjelder fra 2020

Den nye ordningen innføres fra 2020 for ansatte som er født i 1963 og senere, og er tilpasset endringene som er innført i Folketrygden. Ansatte født før 1963 beholder dagens pensjonsordning. 

LES OGSÅ Ny tjenestepensjon - hva betyr det for deg

Ny pensjonsordning for offentlig sektor

Ny pensjonsordning for offentlig sektor omfatter 800 000 ansatte i stat, kommuner, fylkeskommuner, helseforetak, ideelle virksomheter m.m.

  • Kommuner/fylkeskommuner: 480 000
  • Stat: 171 000
  • Helseforetak: 137 000