Jobber du ufrivillig deltid?

Er du en av mange som er ansatt i deltidsstilling, men ønsker større stillingsstørrelse eller en heltidsstilling?

 • Du har rettigheter etter lov- og avtaleverk som blant annet kan gi deg fortrinnsrett til ledige heltidsstillinger.
 • Er du deltidsansatt og jobber mer enn den faste stillingen din? Du kan ha rett på fast ansettelse i hele stillingen. Les mer om deltidsansattes rett til stilling som tilsvarer faktisk arbeidstid.
 • Ta kontakt med din Delta-tillitsvalgt som kan hjelpe deg.
 • Ta kontakt med Delta Direkte 02125 for å få råd og veiledning. Delta Direkte har åpent alle hverdager, kl. 08-20. Du kan også sende en e-post til direkte@delta.no.

Slik jobber Delta for heltid og mindre deltid

 • Vi gjør det gjennom å påvirke lov- og avtaleverk.
 • Vi gjør det gjennom opplæring og veiledning av tillitsvalgte for å ta i bruk de muligheter som finnes i lov- og avtaleverket.
 • Delta jobber sammen med de andre partene i kommunesektoren om å skape en heltidskultur og har signert en egen erklæring (pdf) om å jobbe for heltidskultur i kommunene

Gode virkemidler for økt stillingsstørrelse kan være:

 • Økt grunnbemanning
 • Frivillig helgearbeid ut over arbeid hver 3. helg med økt ubekvemsbetaling
 • Frivillig langvakter med og uten passiv arbeidstid, og økt ubekvemsbetaling
 • Økt stillingsstørrelse lik gjennomsnittlig timer siste halvår/år.
 • Jobbe fast stillingsstørrelse på flere arbeidsplasser
 • Budsjetterte vikarmidler «overføres» til økte faste stillingsstørrelser
 • Timebank/bemanningspool
 • Flere av disse virkemidlene kan kombineres med fleksibel arbeidstid (ønsketurnus)

Nytt nettsted: heltid.no

KS, Delta, Fagforbundet og Sykepleierforbundet står bak nettstedet Heltid.no. Her er det samlet relevant og viktig kunnskap, forskning og fakta, nyttige verktøy og omtale av aktiviteter fra hele landet. Nettsiden skal være ett enkelt sted å lete etter informasjon, og den skal være til inspirasjon i det lokale arbeidet.

Tips og verktøy utarbeidet av Delta

{{article.preface}}