Arbeidstid: Fra deltid til heltid

Arbeidstid: Fra deltid til heltid

Delta arbeider for å skape heltidskultur og for å redusere ufrivillig deltid.

Utstrakt bruk av deltidsstillinger har store konsekvenser for den enkeltes levekår og livskvalitet.
Delta er opptatt av kvaliteten på velferdstjenestene, og hvordan samfunnet møter framtidens velferdsutfordringer. I dette perspektivet er den store andelen deltidsstillinger en utfordring.

Slik skaper vi heltidskultur:

Gode virkemidler for økt stillingsstørrelse kan være:

 • Økt grunnbemanning
 • Frivillig helgearbeid ut over arbeid hver 3. helg med økt ubekvemsbetaling
 • Frivillig langvakter med og uten passiv arbeidstid, og økt ubekvemsbetaling
 • Økt stillingsstørrelse lik gjennomsnittlig timer siste halvår/år.
 • Jobbe fast stillingsstørrelse på flere arbeidsplasser
 • Budsjetterte vikarmidler «overføres» til økte faste stillingsstørrelser
 • Timebank/bemanningspool

Flere av disse virkemidlene kan kombineres med fleksibel arbeidstid (ønsketurnus)

Dette gjør Delta

Delta jobber aktivt med å redusere ufrivillig deltid.

 • Vi gjør det gjennom å påvirke lov- og avtaleverk.
 • Vi gjør det gjennom opplæring og veiledning av tillitsvalgte for å ta i bruk de muligheter som finnes i lov- og avtaleverket.
 • Delta jobber sammen med de andre partene i kommunesektoren om å skape en heltidskultur og har signert en egen erklæring om å jobbe for heltidskultur i kommunene

Politiske utfordringer med deltid:

 • Deltidsstillinger gir rekrutteringsproblemer
 • Ufrivillig deltid er et omfattende problem
 • Ufrivillig deltid er skjult arbeidsledighet

 Fordeler for samfunnet ved heltid:

 • Heltid gir bedre tilbud til brukerne
 • Heltid fremmer likestilling
 • Deltidsarbeidende er en viktig arbeidskraftreserve

Tips og verktøy utarbeidet av Delta

Partssamarbeid i kommunene for å redusere deltid og utvikle heltidskultur

Jobber du ufrivillig deltid?

Er du en av mange som er ansatt i deltidsstilling, men ønsker større stillingsstørrelse eller en heltidsstilling?

 • Du har rettigheter etter lov- og avtaleverk som bl a kan gi deg fortrinnsrett til ledige heltidsstillinger.
 • Ta kontakt med din Delta-tillitsvalgt som kan hjelpe deg.
 • Ta kontakt med Delta Direkte 02125 for å få råd og veiledning.