Dette kan fotterapeuter bidra med i eldreomsorgen

Fot- og sirkulasjonsplager er hyppig forekommende hos eldre. Dette kan igjen føre til redusert funksjon, passivitet og isolasjon.

Tidlig behandling kan forebygge alvorlige komplikasjoner og amputasjoner. Dette gjelder ikke minst hos store grupper med kroniske sykdommer som diabetes og psoriasis. Økt satsing på folkehelse og opprustning av kommunale helse- og omsorgstjenester tilsier at det må ansettes flere fotterapeuter i kommunehelsetjenesten.

Fotterapeutene må ha en naturlig plass i helse- og omsorgstjenestene og inngå i tverrfaglige team både på sykehjem, i hjemmetjeneste og i lokalmedisinske sentra. Som medlemmer av tverrfaglige team kan fotterapeutene veilede annet helsepersonell i langt større grad enn hvis pasientene kun henvises til dem på timebasis.

Tidlig behandling kan forebygge alvorlige komplikasjoner og amputasjoner.

Fotterapeutenes fem råd for å fremme helse og livskvalitet

1: God fothelse er grunnlag for fysisk aktivitet uansett alder. Dårlig fothelse fører til passivitet, isolasjon og redusert funksjon. Sats på tiltak som fremmer god fothelse.

2: Det er bedre å forebygge enn å reparere. Ansett fotterapeuter som kan forebygge problemer og lidelser i fot og ankel.

3: Personer med hjerte- og karsykdommer og diabetes har økt risiko for sår. Gi fothelsen hos disse gruppene særlig oppmerksomhet.

4: Henvis personer som har eller kan få dårlig fothelse til jevnlig behandling hos fot- terapeut for å lette plager og minske risikoen for infeksjoner, sår og benamputasjoner.

5: Ansett fotterapeuter i tverrfaglige team i helse- og omsorgstjenestene. Da kan de både behandle pasienter og veilede annet helsepersonell. Tenk smart - sats på fotterapeuter!