Inkludering og mangfold

Et bærekraftig og inkluderende arbeidsliv har plass for at alle får bidra med sin kompetanse i arbeidslivet og muliggjør deltakelse i alle faser av ens voksne liv. Delta jobber for å bekjempe enhver form for direkte og indirekte for diskriminering.

Likestilling er mer enn fravær av diskriminering, på samme måte som like muligheter er mer enn like rettigheter. Formelt like rettigheter er en forutsetning for å skape likestilling, men dessverre ikke tilstrekkelig. Reell likestilling skapes når alle, uansett gruppetilhørighet eller personlige forhold, har like muligheter til deltakelse og utvikling.Kanskje kan vi også definere likestilling som lik rett til å være forskjellig?

Diskriminering er negativ forskjellsbehandling uten saklig grunnlag eller formål. Lovverket dekker bl.a. diskrimineringsgrunnlagene kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.