Inkluderende arbeidsliv - IA-avtalen

Et bærekraftig og inkluderende arbeidsliv har plass for at alle får bidra med sin kompetanse i arbeidslivet og muliggjør deltagelse i alle faser av ens voksne liv. Avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) er et viktig bidrag til at flest mulig skal kunne delta i arbeidslivet.

En ny og reforhandlet intensjonsavtale for et inkluderende arbeidsliv ble signert 4. mars og er gyldig fra 4. mars 2014 - 31. desember 2018. Intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv ble undertegnet første gang av partene i 2001

IA-avtalen er inngått mellom Regjeringen representert ved arbeids- og sosialministeren, arbeidsgiverorganisasjonene ved NHO, Virke, KS, Spekter og staten som arbeidsgiver ved kommunal- og moderniseringsdepartementet, samt arbeidstakerorganisasjonene ved LO, Unio, YS og Akademikerne.

Virksomhetene inngår en Samarbeidsavtale for inkluderende arbeidsliv med NAVs arbeidslivssenter. Avtalen undertegnes av arbeidsgiver og tillitsvalgte i virksomheten

Vertøy til å jobbe med IA

YS har utarbeidet en egen presentasjonsserie som beskriver IA-avtalens formål og innhold, hva som er nytt i den nye avtalen og hva som er tillitsvalgtes oppgaver. Modulene kan brukes sammen eller hver for seg og er nyttig for tillitsvalgte og andre som skal holde kurs om IA-avtalen

Inkluderende.no

Partene på nasjonalt nivå har i fellesskap utarbeidet et verktøy for IA-arbeid på den enkelte arbeidsplassen. inkluderende.no er inndelt i temasider med artikler, eksempler, verktøy, tidslinjer for oppfølging av sykemeldte, nyttige lenker m.m.

Her får du hjelp til å komme i gang med målrettet IA-arbeid og inspirasjon i videre arbeid. På nettstedet finner du også tre interaktive filmepisoder som tar for seg dilemmaer fra arbeidslivet. Disse dilemmaene fungerer som utgangspunkt for refleksjon, og også diskusjon om din rolle i bedriften, enten du er ansatt, leder, tillitsvalgt eller verneombud.

Samarbeidsavtalene mellom den enkelte IA-virksomheten og de lokale arbeidslivssentrene nå oppdatert og tilpasset den nye IA-avtalen. Avtaleteksten i samarbeidsavtalen bør ses i sammenheng med IA-målene på den enkelte arbeidsplass. Arbeidslivssentrene har ansvar for å oppdatere alle samarbeidsavtalene fortløpende.

Kurs

Nav og de fylkesbaserte Arbeidslivssentrene arrangerer en rekke kurs og seminarer i IA-arbeid som er godt egnet både for tillitsvalgte og for verneombud.

 

Last ned

  • Navn-på-fil
  • Navn-på-fil
  • Navn-på-fil