Etikk og samfunnsansvar

Delta arbeider for at høy etisk forståelse og bevissthet skal prege samfunns- og arbeidslivet.

Samfunnsansvar utøves på mange nivåer, både gjennom den enkeltes bidrag i sin yrkesutøvelse eller som privatperson, men også gjennom virksomheters, organisasjoners og myndigheters ansvar for å opptre etisk bevisst.

Etiske retningslinjer for ansatte og tillitsvalgte i Delta