Etikk og samfunnsansvar

Delta arbeider for at høy etisk forståelse og bevissthet skal prege samfunns- og arbeidslivet.