Delta trapper opp sykehusstreiken

Forbundsleder i Delta Lizzie Ruud Thorkildsen besøkte de streikende ved Sørlandet sykehus mandag denne uka.
Forbundsleder i Delta Lizzie Ruud Thorkildsen besøkte de streikende ved Sørlandet sykehus mandag denne uka. Foto: Gunhild Lervåg

Delta tar ut 41 nye Delta-medlemmer fra tirsdag 11. juni i streiken for rettferdig pensjon for ansatte i små stillinger ved norske sykehus.

Delta tar ut 12 medlemmer ved Sørlandet sykehus, 14 medlemmer ved Helse Bergen HF og 15 ved Sykehuset Østfold i den pågående streiken. Dermed er 221 Delta-medlemmer i streik ved fire sykehus. I tillegg tar YS-forbundet Parat ut 10 medlemmer ved Sørlandet sykehus avd Arendal og har dermed 19  medlemmer i streik ved to sykehus.

- Dette er vår første opptrapping av streiken, og vi vil fortløpende vurdere ytterligere opptrapping. Kampviljen for rettferdig pensjon er stor, sier forbundsleder i Delta og leder av YS Spekter Delta Lizzie Ruud Thorkildsen.

Streiken rammer blant annet timeoppfølging, dokumentasjonsarbeid, vedlikehold av medisin-teknisk utstyr, renhold, pasient- og varetransport på de berørte sykehusene. 
Delta og Parat har lagt ned et betydelig arbeid for å sikre at uttaket ikke rammer liv og helse for pasienter i sykehusene som er rammet av streiken.

- Vi reagerer kraftig på at arbeidsgiverorganisasjonen Spekter tydelig har varslet at de ikke vil benytte seg av muligheten til å søke om dispensasjon for arbeidstakere de mener ikke bør streike, sier Delta-lederen.

Delta og Parat har ikke mottatt noen slike søknader siden streiken startet onsdag 29. mai.

-Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at streiken ikke setter liv og helse i fare, og det kan de gjøre ved å søke dispensasjon, understreker hun. 

> Her kan du lese mer om hvorfor Delta streiker.

Massiv støtte

Streiken får massiv støtte fra andre yrkesgrupper i sykehusene. Både Sykepleierforbundet, Akademikerne Helse som også omfatter Legeforeningen, Ergoterapeutene, LO og YS har gått ut med støtteerklæringer.

DSC_1222 (2)
Streikeleder Robert B. Skaar ved Helse Bergen snakker til sine streikende medlemmer og kolleger utenfor Haukeland sykehus.

- Det varmer at så mange yrkesgrupper i sykehusene støtter vår kamp for rettferdig pensjon, sier Deltas leder.

- Dagens 20 prosentregel er diskriminerende. Fra 2020 teller alle yrkesaktive år og all inntekt med pensjonsopptjening. Det vil derfor slå enda hardere ut at ansatte i små stillinger ikke skal få mulighet til å tjene opp pensjon. Pensjon er utsatt lønn, understreker Lizzie Ruud Thorkildsen.

Pensjon fra første krone

Meklingen i sykehusoppgjøret endte i brudd ved midnatt tirsdag 28. mai. 181 Delta-medlemmer ved fire sykehus gikk ut i streik dagen etter.

YS-forbundene Delta og Parat streiker for pensjon fra første krone, også for ansatte i stillinger under 20 prosent. Deltidsansatte i sykehus med under 20 prosent stilling blir ikke meldt inn i pensjonsordningen. Det betyr at de verken får opptjent alderspensjon eller er dekket av uførepensjon eller etterlattedekning ved død.

I kommunesektoren har alle ansatte vært sikret pensjonsopptjening fra første krone helt siden 2013.

YS krever en tilsvarende ordning i sykehusene for å sikre likestilling og likebehandling av de ansatte.

- Dagens ordning rammer i hovedsak kvinner, lavtlønte og unge arbeidstakere, og er dermed både diskriminerende og urettferdig, sier Lizzie Ruud Thorkildsen.

LO tar ut ytterligere 126 medlemmer fra Fagforbundet, Fellesorganisasjonen og Creo fra og med tirsdag 11. juni. Dermed er i alt 426 LO-medlemmer ute i konflikt i tillegg til 240 medlemmer i Delta og Parat. 

Streikeuttak fra 11. juni:

Helse Bergen HF -  totalt 67 medlemmer

St. Olavs Hospital HF - totalt 33 medlemmer 

Sørlandet Sykehus HF - totalt 47 medlemmer 

Sykehuset Østfold HF - totalt 75 medlemmer