Viktige endringer innen yrkesfag

En av endringene innen yrkesfag er at institusjonskokkfaget skifter navn til ernæringskokk. Dette er noe Kost-og ernæringsforbundet i Delta har jobbet for lenge.
– Vårt medlem Pernilla Egedius er en glimrende representant for faget. Nå får hun og alle andre ernæringskokker en tittel som forteller hva vi driver med. Vi håper navneskiftet vil inspirere enda flere til å velge denne fagutdanningen, sier forbundsleder Arnt Steffensen.
En av endringene innen yrkesfag er at institusjonskokkfaget skifter navn til ernæringskokk. Dette er noe Kost-og ernæringsforbundet i Delta har jobbet for lenge. – Vårt medlem Pernilla Egedius er en glimrende representant for faget. Nå får hun og alle andre ernæringskokker en tittel som forteller hva vi driver med. Vi håper navneskiftet vil inspirere enda flere til å velge denne fagutdanningen, sier forbundsleder Arnt Steffensen.

5. mars la kunnskapsdepartementet frem ny tilbudsstruktur for yrkesfag. Den nye strukturen inneholder en del positive endringer, men Delta har også gitt innspill som dessverre ikke er tatt til følge.

Den største, overordnede endringen er at elever skal spesialisere seg i yrkene langt tidligere enn i dag. Dette har vært et behov som har vært signalisert fra partene i arbeidslivet over lang tid.

Det gjøres store endringer ved at antall utdanningsprogram øker fra åtte til ti. Utdanningsprogrammene Design og håndverk og Service og samferdsel vil bli erstattet av fire nye utdanningsprogram, og det faglige innholdet vil bli videreført i disse programmene.

Utdanningsprogrammene fra 2020

(de nye i kursiv)

 • Bygg- og anleggsteknikk
 • Elektro
 • Helse- og oppvekstfag
 • Naturbruk
 • Restaurant- og matfag
 • Teknikk og industriell produksjon
 • Design og tradisjonshåndverk
 • IKT og medieproduksjon
 • Salg, service og reiseliv
 • Frisør, blomster- og interiørdesign

Les også regjeringens pressemelding her.

Endringene vil følges opp av læreplanarbeid der læreplanene i alle yrkesfag vil tilpasses den nye tilbudsstrukturen og arbeidslivets behov. Her vil Delta bidra aktivt gjennom faglige råd og gjennom deltakelse i en rekke ulike læreplangrupper.

Viktige endringer for flere av Deltas faggrupper

For Deltas medlemmer og yrkesorganisasjoner er særlig følgende endringer viktige:

 • Helsesekretærfaget: Her har Delta og Faglig råd helse og oppvekst foreslått at det innføres valgfrie programfag i VG2 Helseservice i helsesekretærfaget, apotekteknikerfaget og tannhelsesekretærfaget. Dette støttet dessverre ikke kunnskapsdepartementet som vil beholde dagens ordning med yrkesfaglig fordypning. Delta vil nå gjennom blant annet Faglig råd helse og oppvekst se på andre muligheter for å gi økt spesialisering i VG2 som var hovedmålet med forslaget.
 • Institusjonskokk: Faget endrer navn til ernæringskokk – noe Delta støtter
 • Aktivitørfaget flyttes til utdanningsprogrammet helse og oppvekst – noe Delta støtter
 • Medieproduksjon vil inngå i et nytt utdanningsprogram som heter IKT og medieproduksjon – noe Delta støtter
 • IKT-faget vil inngå i et nytt utdanningsprogram IKT og medieproduksjon
 • Kontor og administrasjonsfaget beholdes og endres – noe Delta støtter

Hele den nye tilbudsstrukturen finner du her.