Nye tillitsvalgte i gang med digital grunnopplæring

Hva er betyr tillit? Og hva ligger egentlig i partssamarbeid, medbestemmelse og styringsrett? Nye tillitsvalgte får nå digital opplæring i tillitvalgtrollen og oppgavene som venter. 

To digitale kurs for nye tillitsvalgte allerede i gang, og to nye kurs starter opp i april.  Hvert kurs har plass til 30 deltakere.  

Kursene blir gjennomført som tre samlinger over totalt 5 dager, og foregår som videomøter på Zoom og består av en blanding av undervisning, erfaringsdeling og oppgaveløsning i plenum og grupper. 

Grunnopplæringen er først og fremst ment for helt nye tillitsvalgte, men blant deltakerne finner vi også tillitsvalgte med litt fartstid i rollen.  

Rita Wisløff er nyvalgt hovedtillitsvalgt i Gjøvik kommune og deltaker på den digitale grunnopplæringen

– Kurset er effektivt og gir effektiv informasjon og oversikt. Gruppesamarbeid fungerer bedre når vi er fysisk samlet enn digitalt. Det er lettere å bli kjent når vi møtes fysisk, men jeg fikk sett ansiktet på flere jeg tidligere hadde vært i kontakt med, sier hun.

Hun tok over som hovedtillitsvalgt 1. februar og har mye nytt å sette seg inn.

– Det er spennende og litt overveldende. Heldigvis har jeg noen jeg kan spørre om hjelp, sier Wisløff.

Aktiv deltakelse på digitale kurs

Både Delta sentralt, regionkontorene og yrkes- og medlemsorganisasjonene har hatt en bratt læringskurve siden mars i fjor med å legge om fysiske aktiviteter til digitale tilbud. Det er gjennomført landsmøter, informasjonsmøter, nettverk, webinarer og kurs over hele landet. Deltas kongress ble også gjennomført digitalt.   

folk2.JPG
Espen Kallevik og Kjell Norgård i Delta kompetanse sitter bak knappene på mange av Deltas digitale kurs. Her fanget på hjemmekontor i et intervju over videoløsningen Zoom.

Spesialrådgiverne Espen Kallevik og Kjell Norgård i Delta Kompetanse står for teknisk og praktisk tilrettelegging av Deltas sentrale opplæringstilbud.

–  Vi er opptatt av at de som deltar på kurs skal være aktive selv om vi møtes på skjerm, og ikke et kurssted. Det er viktig både for læringen og for å bli kjent med de andre deltakerne, understreker Espen og Kjell.

– Deltakerne kan stille spørsmål både muntlig og i chatten. Vi bruker også ulike måter i den digitale løsningen for  å aktivisere deltakerne, som for eksempel korte spørreundersøkelser, bruk av reaksjonsknapper og ikke minst grupperom. 

Et godt alternativ

Underviserne på Deltas sentrale kurs er ansatt i fagavdelingene og på regionkontorene. Når kurstilbudet blir gjennomført digitalt betyr det at forelesere kan delta fra hvor som helst i landet, uten å måtte bruke tid på reiser. 

– Digitale opplæringstilbud er en effektiv måte å utnytte ressurser og kompetanse på, sier Espen. 

– Vi ser også at  deltakere blir kjent med andre fra hele landet, og ikke bare fra egen region. Tilbudet om digital opplæring har også gjort at tillitsvalgte som tidligere har hatt utfordringer med å komme fra for å reise på kurs nå kan delta, sier Kjell.

Hva skjer med opplæringsbudet etter korona?

– Det vil nok bli en kombinasjon av fysisk og digital opplæring, hvor vi tar med oss det beste fra begge verdenene, sier Espen og Kjell. 

Hyppigere introduksjonskurs

Mange av deltakerne på grunnopplæringen har deltatt på et kortere introduksjonskurs.  Introduksjonskurset er en “førstehjelp” til helt nye tillitsvalgte.  

Introduksjonskurset skal bidra til å gi helt nye tillitsvalgte en innføring i tillitsvalgtrollen og introdusere helt nødvendig verktøy for å utøve vervet. Det har i løpet av det siste året vist seg at det egner seg veldig godt som et digitalt kurs.

– Den største fordelen er at vi kan tilby kurs flere ganger i året, og at vi kan være fleksible med å sett opp kurs etter behov. For de tillitsvalgte betyr det større muligheter for raskt å få en innføring, uten å måtte bruke tid på å reise, sier Helen Sandum som holder i introduksjonskursene for region Sør-Øst.   

Sjekk Deltas opplæringtilbud