Kommunereformen - dette må du vite som ansatt i en sammenslåingskommune

I over 100 kommuner arbeides det nå for å gjennomføre sammenslåing. Deltas tillitsvalgte ivaretar medlemmenes interesser og bidrar til å finne gode løsninger i kommunereformen og regionreformen.

Kommunessammenslåingene er etter arbeidsmiljøloven definert som virksomhetsoverdragelser. Det betyr at ansatte har visse rettigheter og plikter å forholde seg til.

Rettigheter og plikter som ansatt i en kommune som skal slås sammen

Deltas tillitsvalgte følger opp dine rettigheter i omstillingen. Dette bør du som ansatt vite:

  • Alle rettigheter og plikter som følger av tariffavtalen for KS-området videreføres. Den nye kommunen er bundet av den eksisterende tariffavtalen.
  • Individuelle rettigheter og plikter som følger av arbeidsavtalen eller arbeidsforholdet overføres til den nye arbeidsgiveren - de kan gjelde  e eks lønn, ansiennitet, feriepenger og ferietid.
  • Har du spørsmål om dine rettigheter, kontakt med din tillitsvalgt eller Delta Direkte

Les mer:

Delta mener om kommunereformen

Frivillighet og gode lokale prosesser er avgjørende for å skape gode og varige løsninger i kommunereformen. Delta mener at målet for all omstilling i offentlig sektor skal være bedre tjenester for innbyggerne.

Det er mange ulike organisasjonsformer i kommunesektoren. For Delta er det viktig at de ulike løsningene ikke går på bekostning av lønns- og arbeidsvilkår og at det ikke skal være mulig å organisere seg bort fra medbestemmelse.

Delta jobber for å bidra til gode prosesser og at medbestemmelse brukes aktivt. Tillitsvalgte er en avgjørende ressurs i alt omstillingsarbeid. Medarbeiderne kjenner tjenestene og kan gi verdifulle innspill og skal ha god tilgang på informasjon.  

Les mer:

  • Publisert {{article.published.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}
  • Sist oppdatert {{article.modified.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}

{{article.preface}}

  • Publisert {{article.published.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}
  • Sist oppdatert {{article.modified.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}

{{article.preface}}