Takker nei til fulltid fordi jobben er for belastende

To av tre i de kommunale helse- og omsorgstjenestene arbeider deltid. AFI-rapporten utarbeidet på oppdrag fra Delta, viser at det er flere blant Deltas medlemmer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene som jobber uønsket deltid, enn ønsket deltid.
To av tre i de kommunale helse- og omsorgstjenestene arbeider deltid. AFI-rapporten utarbeidet på oppdrag fra Delta, viser at det er flere blant Deltas medlemmer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene som jobber uønsket deltid, enn ønsket deltid. Foto: Martin Müller

En stor andel av de deltidsansatte i kommunal helse og omsorg oppgir egen helse og at jobben er for belastende, som årsak til at de jobber deltid.

Det kommer fram i en helt fersk rapport som Arbeidsforskningsinstituttet(AFI) har laget på oppdrag fra Delta. I dag jobber to av tre i de kommunale helse- og omsorgstjenestene deltid.

- Det er rett og slett for belastende for noen å stå i fulltidsstillinger, forklarer forbundsleder i Delta, Lizzie Ruud Thorkildsen.

Rapporten er basert på en spørreundersøkelse blant Deltas medlemmer som arbeider i kommunale helse- og omsorgstjenester.

Ønsket og uønsket deltid

Svak helse og for store belastninger ved arbeidet er ofte nevnt blant ansatte som jobber ønsket deltid, mens mangel på store stillinger er årsak nummer én til de som jobber ufrivillig deltid.

På spørsmål om hvorfor de jobber uønsket deltid svarer:

  • 58 prosent at det er vanskelig å få heltidsstilling eller økt stillingsbrøk.
  • 7 prosent svarer at arbeidet er for belastende for en fulltidsstilling.
  • Hele 15 prosent av de som jobber frivillig deltid oppgir samme årsak til at de jobber redusert.
  •  5 prosent av ufrivillig deltidsarbeidende oppgir helse som årsak til redusert stilling.
  •  24 prosent av de som jobber frivillig deltid forklarer det med hensyn til egen helse.

- Kommunene må sørge for arbeidstidsordninger og en arbeidsbelastning som gjør at flere klarer å stå i full jobb frem til pensjonsalder. Det er nødvendig både for den enkelte ansatte og for brukerne og må skje i samarbeid med de tillitsvalgte lokalt, sier Deltas forbundsleder. 

Tidligere studier har vist at de fleste kommuner som gjør tiltak for å øke andelen heltid samtidig øker grunnbemanningen. Det er ofte en forutsetning for at tiltaket lykkes at det er flere ansatte og flere faglærte ansatte på jobb til enhver tid. Økt grunnbemanning finansieres gjerne ved at kommunene omdisponerer midler fra vikarbudsjettet.

- Å øke grunnbemanningen har vist seg å være en god investering både økonomisk og kvalitetsmessig - og det gir ikke minst et godt arbeidsmiljø. Lizzie Ruud Thorkildsen, leder i Delta. 

Andre funn

Det er i hovedsak yngre ansatte som jobber ufrivillig deltid. Eldre arbeidstakere er de som i større grad jobber frivilling i deltidsstillinger.

AFI- forsker Mari Holm Ingelsrud mener det er problematisk at nyutdannede helsefagarbeidere får tilbud om å jobbe deltid.

- Det er sløsing av kompetanse, spesielt med tanke på at vi framover vil få et stort behov for arbeidskraft i kommunale helse- og omsorgstjenester. Da er det viktig å gi de som er unge tilbud om fulle stillinger slik at de kan etablere seg og utvikle sine kunnskaper og ferdigheter i jobben, sier hun. Hun sier videre at det er viktig å forske på deltidsproblematikken, da det er et problem for den enkelte og samtidig et samfunnsproblem.

- Det er bra at arbeidstakerorganisasjoner som Delta bruker de tillitsvalgte og er med på å løse deltidsproblematikken, Mari Holm Ingelsrud, forsker ved AFI.

Rapporten viser også at det er de deltidsansatte, særlig de ufrivillig deltidsansatte, som jobber mest helg. Det gjør heltidsarbeid i kommunale helse- og omsorgstjenester mer attraktivt. Det er også de som jobber fulltid som i størst grad får tilbud om å ta kurs og videreutdanning som øker kompetansen. 
Som også tidligere forskning har påvist, støtter også denne rapporten at heltidskultur er viktig for å løse utfordringene med fordeling av helgearbeid.
Ikke uventet viser rapporten at det er positive erfaringer med langvakter og ønsketurnus.  

AFI-rapport om heltidskultur

Rapporten «Heltidskultur i kommunal helse og omsorg. Et spørsmål om fordeling av arbeid» er utarbeidet av forskerne Mari Holm Ingelsrud og Eivind Falkum fra Arbeidsforskningsinstituttet ved Oslo Met, og består av både spørreundersøkelser og dybdeintervjuer.