Sommerhilsen til alle medlemmer fra Lizzie og Trond

Sommerhilsen til alle medlemmer fra Lizzie og Trond
Foto: Per Tandberg

Deltas politiske ledelse har stått i spissen for et svært begivenhetsrikt første halvår i 2019. Her oppsummerer Lizzie Ruud Thorkildsen og Trond Ellefsen noe av det som har skjedd og ser samtidig framover. Til høsten er det blant annet lokalvalg.

Kjære alle sammen!

Endelig er sommeren her, og vi håper dere bruker den velfortjente ferien til å hygge dere med familie og gode venner, og at dere klarer å lade batteriene skikkelig. 

Sykehusstreik

Vi i Delta har nettopp vært gjennom en krevende streik ved sykehusene. Vi har streiket for at også de i små stillinger skal opptjene pensjon fra første krone. Sik er det nemlig ikke ved sykehusene, og det er dypt urettferdig og diskriminerende.

Vi opplevde en fenomenal innsats og et brennende engasjement blant alle dere som var involvert i streiken. Vi er veldig imponert og takknemlige.

Dessverre valgte regjerningen å avslutte streiken med tvungen lønnsnemd. Men vi kan love at vi skal fortsette å kjempe. Vi gir oss aldri.

Attraktiv arbeidskraft

I en fagforening er det selvfølgelig medlemmene som alltid er det aller viktigste.

Og i Delta er vi svært opptatt av at alle skal forbli attraktiv arbeidskraft gjennom hele arbeidslivet.

Digitalisering og ny teknologi er faktorer som gjør at forandringene i arbeidslivet skjer raskere enn noen gang.

Oppgaver og jobber endres, oppgaver og jobber blir borte og nye oppgaver og jobber kommer til.

Delta har ett overordnet krav: Teknologien må tas i bruk på menneskenes premisser!

Delta ser teknolog som en utfordring, men først og fremst en stor mulighet til å løse store samfunnsutfordringer, og å sikre et bærekraftig velferdssamfunn også i framtiden.

Delta har lenge sagt at kompetanse er den viktigste forutsetningen for å lykkes, noe stadig flere innser.

Og kompetanse i denne sammenhengen betyr blant annet at forholdene legges til rette slik at du som arbeidstaker får være med på denne reisen. At du ikke blir satt på sidelinjen. At du blir motivert og får lyst til å lære deg nye ting. At det blir tilrettelagt for læring også på arbeidsplassen.

Det skal vi passe på.

(Brevet fra forbundsledelsen fortsetter under videoen)

Velg en god sjef

Norge har nå en egen digitaliseringsminister, og vi har også fått en strategi om digitalisering av offentlig sektor.

Det er derfor grunn til å tro at utviklingstakten vil øke framover.

Da blir det viktig at du har en god sjef. En sjef som ser at det å involvere de ansatte, de tillitsvalgte og deres organisasjoner er avgjørende for å lykkes.

9. september er det kommune og fylkestingsvalg. Da skal du stemme på den lista og de kandidatene du mener blir den beste sjefen. Og den beste arbeidsgiveren.

For deg som jobber i kommunen er kommunestyret den øverste arbeidsgiveren. For du som bor i kommunen er det viktig at de som utfører tjenestene du er avhegnig av har det bra på jobben.

Da er det viktig at du velger den sjefen som ser verdien av fagforeninger, ikke minst lokalt.

En sjef som forstår at partssamarbeid er en utmerket metode for å få gjort jobben og skapt gode og moderne tjenester for befolkningen.

Men husk at dersom den norske modellen skal virke i møte med nye utfordringer, må vi opprettholde balansen mellom partene i arbeidslivet. Det klarer vi ikke hvis organisasjonsgraden fortsetter å synke!

Vi vet at mange svarer at de ikke er med i en fagforening fordi ingen har spurt dem. Derfor er vår sommeroppfordring til deg:

Gå ut og spør noen om de vil være med i fellesskapet - #harnoenspurtdeg - Gå ut og fortell dem at:

Sammen er vi best! Sammen er vi tryggest! Og sammen er vi sterkest!

Riktig god sommer, alle sammen. Ikke minst til dere som må jobbe for å holde det store samfunnshjulet i gang.

God sommer!
Hilsen
Lizzie og Trond