- Regjeringen svikter de unge

Jim-Andre Andreassen er representant for Delta Ung i hovedstyret, ungrepresentant for Region Nord og vara for ung-representanten i Ambulanseforbundet.
Jim-Andre Andreassen er representant for Delta Ung i hovedstyret, ungrepresentant for Region Nord og vara for ung-representanten i Ambulanseforbundet.

Delta Ung mener regjeringen svikter de unge i forhandlingene om særaldersgrenser. YS, LO og Unio brøt forhandlingene onsdag 12. februar.

- Vi har hatt mange år med gode livsvarige pensjoner for de som jobber i yrker med særaldersgrense. Nå begynner virkeligheten å ta oss igjen. Det blir flere gamle, og de gamle blir eldre. Hva med regningen? Den får vi som er unge i dag. Skal ikke vi da også kunne vente at vi selv får noe igjen når vi selv blir gamle? sier Jim-Andre Andreassen, som er representant for Delta Ung i hovedstyret.

Levealdersjustering og ny tjenestepensjon

Allerede i 2011 ble det vedtatt at livsvarige pensjonsnivåer skulle levealdersjusteres.

Det vi si at de samme pengene betales ut over flere år etter hvert som forventet levetid for nye årskull øker. Det ble framforhandlet en ny pensjonsordning for ansatte i offentlig sektor. Den gjelder fra 1.1.2020 og skal sikre at ansatte kan jobbe lenger for å styrke pensjonsgrunnlaget sitt.

- Ansatte med særaldersgrense får levealdersjustert pensjonen sin, men får ikke anledning til å styrke pensjonen ved å stå lenger i stilling. Dermed blir det livsvarige nivået stadig dårligere. Vi må få løsninger som er bærekraftige over tid. Det har Delta forsøkt, men våre løsninger er blitt avvist, sier ung-representanten, som selv er ambulansearbeider.

- Vi trenger en skikkelig vurdering

- Selv om vi blir eldre, er det ikke sikkert at belastningen i utsatte yrker er håndterbar. Det er lenge siden dette er blitt vurdert ordentlig av fageksperter på arbeidsbelastning. Vi trenger skikkelige vurderinger av dette og vi trenger vilje til å gi tilbake til ansatte som gir et yrkesliv i belastende oppgaver til samfunnet, sier han.

Grunnen til særalderspensjonistene kommer så dårlig ut, er at særordningene bare gjelder til de fyller 67 år. Deretter blir pensjonen regnet ut fra hvor mange år de har jobba, som altså er mindre enn andre yrkesgrupper.

- Regjeringen svikter særaldersgruppene

Også forbundsleder i Delta, Lizzie Ruud Thorkildsen, mener myndighetene må ta ansvaret for ekstra utgifter som nødvendigvis må komme når man har ansatte i belastende yrker.

– Særlig de yngre som nå vurderer yrkesvalg må kunne ha tillit til at de blir ivaretatt dersom de ikke kan jobbe etter en bestemt alder. Hvis ikke blir det vanskelig å rekruttere nye medarbeidere inn i viktige yrker, sier Ruud Thorkildsen.

– Vi opplever at regjeringen svikter særaldersgruppene, sier hun.