Ny leder i Kulturforbundet vil rekruttere flere unge

Ballett- og lederutdannede Benedicte Marie Bjerke (31) fra Oslo ble tirsdag denne uka valgt til ny leder i Kulturforbundet i Delta.

– Hva er det første du skal gjøre som styreleder?

– Det aller første blir å sette sammen et arbeidende styre og legge opp en fireårig handlingsplan utfra den nylig vedtatte strategiplanen. Første styremøte legger grunnlaget for framdriften videre, sier den nyslåtte styrelederen

 Vil ha med flere unge

– Hvilken sak er det viktigst å komme i gang med?

– Medlemstallet skal opp. Først og fremst vil jeg jobbe for å få opp medlemstallet blant de unge ved å iverksette prosjekt og tiltak, sier Bjerke.

Den unge styrelederen har i flere år drevet sitt eget ballettkompani for unge dansere, To the Pointe Ballet Productions, jobber for Talent Norge og står bak bloggen Danseperspektiv https://danseperspektiv.com/ Hun har en bachelor i ballett, samt høyere utdanning i kulturledelse, med bransjekunnskap om blant annet bibliotek og musikk. Bjerke har vært medlem i styret i Kulturforbundet i én periode, som henholdsvis vara og styrerepresentant.

 Faglig styrke og engasjement

– Hva har du satt mest pris på under dette landsrådsmøtet?

– Jeg er så utrolig takknemlig for at så faglig sterke delegater og medlemmer har møtt opp. Jeg er evig takknemlig for deres engasjement. De stiller spørsmål og setter krav til det kommende styret, sier Bjerke.

Rift om styreplassene

Fra at det manglet to varaer til å sitte i styret utviklet valget seg til en aldri så liten thriller, der det var flere interesserte enn plasser.

Skriftlig valg.JPG
Rift om plassene i styret krevde flere runder med skriftlige avstemninger. Foto: Siv M. Bjelland/Ta del

Etter flere omganger med skriftlige valg, kyndig håndtert av rådgiver Eigil Horsdal fra regionskontoret til Delta i Bodø og med god hjelp av hans kollega organisasjonskonsulent Rita Mathiesen, samt sekretær og redaktør i Kulturforbundet, Trine Thorbjørnsen, ble styret valgt med et resultat nesten identisk med valgkomiteens innstilling.

Hårfin kniving og flere runder med skriftlig avstemming måtte til for å skille mellom de to varakandidatene Omar Zahl Pettersen; innstilt av valgkomiteen og Jonas Ødegård; et av de tre benkeforslagene på de to ledige varaplassene. Kun én stemme skilte de to, da Ødegård trakk det lengste strået til sist.

– Jeg ser på det som veldig positivt at det ble kamp om plassene, sier Bjerke.

Det nye styret

Benedicte Marie Bjerke, To the Pointe Ballet Productions, Oslo (ny leder, tidligere styremedlem)
Nina Sivertsen, Kulturhusleder, Lillehammer (gjenvalg)
Ivan Konyukhov Emanuelsen, Ullensaker kulturhus og kulturskole
Tore Hatlevik, Stord Kulturhus, hovedtillitsvalgt Stord kommune (gjenvalg)
Linda Merete Karlsen, Bibliotek, Myre i Vesterålen

Varareprsentanter:
Håvard J. Nilsen, Drammen bibliotek
Jonas Ødegård, Voss kulturhus
Mette Bolkan, KODE, Bergen
Lisbeth Lein, Kultursjef, Namsdalseid kommune
Helge Rolstadås, Kulturskolerektor, Meldal kommune

Ny strategiplan

Utenom valg og budsjett var det ny strategiplan som var blant de viktigste sakene.

– De største endringene skjedde på strategiplanen, en klar opprydding som setter retningen for de neste fire årene. Planen er oppdatert utfra hva Kulturforbundet er i dag, sier Bjerke.  

Nytt styre 1.JPG
Det nye styret fra venstre: Ivan Konyukhov Emanuelsen, Ullensaker kulturhus og kulturskole (ny), Benedicte Marie Bjerke, leder for To the Pointe Ballet Productions (ny som leder, tidligere styremedlem), Tore Hatlevik, Stord Kulturhus, hovedtillitsvalgt Delta Stord kommune (gjenvalg), Nina Sivertsen, Kulturhusleder, Lillehammer (gjenvalg) og Linda Merete Karlsen, Bibliotek, Myre i Vesterålen (ny). Foto: Siv M. Bjelland/Ta del

 I Ta del nummer 4, som utkommer 24. november, kan du lese hele reportasjen fra landsrådsmøtet til Kulturforbundet.

Kulturforbundet:

Organiserer kulturarbeidere med hovedvekt på ansatte i kulturhus, kulturskoler og bibliotek – fortrinnsvis dem som jobber med driften av kulturtilbud, også kultursjefer.