Norsk Ernæringsfaglig Forening velger Delta

Delta ønsker Norsk Ernæringsfaglig forening (NEFF) velkommen. Avtalen mellom Norsk Ernæringsfaglig forening og Delta er signert og NEFF-leder Michaela Getz tar Deltas nestleder Trond Ellefsen i hånden.
Delta ønsker Norsk Ernæringsfaglig forening (NEFF) velkommen. Avtalen mellom Norsk Ernæringsfaglig forening og Delta er signert og NEFF-leder Michaela Getz tar Deltas nestleder Trond Ellefsen i hånden. Foto: Siv Bjelland

Norsk Ernæringsfaglig Forening (NEFF) går inn i Delta. – Å være en del av en større forbund gir politisk slagkraft og tilgang til spisskompetanse på lønn- og arbeidsvilkår og juridisk bistand ved behov, understreker styret i NEFF.

Norsk Ernæringsfaglig Forening (NEFF) er en forening for personer med bachelor- og/eller mastergrad i ernæring. NEFF arbeider kontinuerlig med å få større anerkjennelse i samfunnet for hvor viktig ernæringskompetanse er.

– Det er viktig for arbeidet vårt og for tilbudet å være tilknyttet et stort forbund, slik som Delta. Det gir en trygghet å stå samlet – som en del av et større nettverk, sier Michaela Getz, styreleder i NEFF.

– Dette er en viktig yrkesgruppe, og vi er glade for at de har valgt Delta. Delta vokser og er mer synlige. Det henger sammen med det gode arbeidet våre tillitsvalgte gjør, sier Deltas forbundsleder Lizzie Ruud Thorkildsen og nestleder Trond Ellefsen.

Godt organisasjonstilbud

I tillegg til å jobbe for anerkjennelse av kompetansen, er det viktig å gi medlemmene et godt organisasjonstilbud. Det regner styret i NEFF med å få i Delta.

–  Vi har fagkompetansen og erfaring hva gjelder våre medlemmers behov. Faget er selvsagt vår prioritet, men det gir ikke alene et godt nok tilbud til vår yrkesgruppe. Derfor vektlegger styret i NEFF en overordnet organisering, for en helhetlig ivaretakelse av våre medlemmer. Videre mener vi at Delta som en stor arbeidstakerorganisasjon, har solid kunnskap om lønnsforhandlinger og bistand innen våre relevante yrkesområder. Det gjelder både dagens situasjon og strategisk hvor vi ønsker å være frem i tid, sier NEFF-leder Michaela Getz.

NEFF har tidligere vært tilknyttet Fagforbundet. Planen var at NEFF skulle fusjonere med Fagforbundet, men det ble det ikke noe av. Fra 1. januar 2019 er ikke NEFF lenger en del av Fagforbundet.

Teksten fortsetter under bildet.

Leder Michaela Getz i Norsk Ernæringsfaglig forening og leder Arnt Steffensen i Kost- og ernæringsforbundet ser fram til et godt samarbeid. Foto Siv M Bjelland

Samarbeider om ernæring

NEFF er ikke de eneste som jobber med ernæring i Delta. Medlemmene i Kost- og ernæringsforbundet i Delta arbeider med matomsorg og er både kostøkonomer, kjøkkensjefer, assisterende kjøkkensjefer, dietetikere, ernærings- / institusjonskokker, kokker, kjøkkenassistenter, lærlinger, studenter og matverter.

– Kort fortalt jobber medlemmene i Kost- og ernæringsforbundet på innsiden av kjøkkenet, mens medlemmene i NEFF jobber utenfor. Både NEFF og Kost- og ernæringsforbundet jobber for at de som trenger god, sunn og ernæringsmessig riktig mat skal få det. Det er viktig at kommunene bruker vår kompetanse, sier Arnt Steffensen, leder i Kost- og ernæringsforbundet.

NEFF og Kost- og ernæringsforbundet har allerede samarbeidet faglig, og Steffensen ser fram til å fortsette samarbeidet og til å få NEFF inn i Delta.

– Tverrfaglighet anser vi essensielt for god måloppnåelse. Ernæring i sin helhet er et stort og viktig fagfelt, med mange retninger tiltenkt en rolle i arbeidslivet. Vi ønsker å løfte vår kunnskap hånd i hånd med andre yrkesprofesjoner og yrkessøsken, sier Getz.