Nav-leder får arbeidsgiverprisen 2018

- Vi har et tett og godt samarbeid, sier hovedtillitsvalgt i Stavanger kommune, Susanne Mall, prisvinner og leder i Nav Tasta og Eiganes, Stig Tore Veland, og plasstillitsvalgt Åse Østråt.
- Vi har et tett og godt samarbeid, sier hovedtillitsvalgt i Stavanger kommune, Susanne Mall, prisvinner og leder i Nav Tasta og Eiganes, Stig Tore Veland, og plasstillitsvalgt Åse Østråt. Foto: Siv Bjelland

Stig Tore Veland som leder Nav Eiganes og Tasta i Stavanger får Deltas arbeidsgiverpris for 2018. Han får prisen for god involvering og for å legge til rette for bra arbeidsdager for de ansatte.

Veland ble tildelt prisen på en samling for over 300 tillitsvalgte på Gardermoen fredag.

– Jeg ble veldig overrasket, på en god måte, da jeg fikk vite at jeg får denne prisen, sier Nav-lederen.

Han leder en arbeidsplass som har ansatte i to forskjellige styringslinjer – en statlig og en kommunal. Det innebærer både statlig og kommunalt personalreglement og lønnspolitikk. Dette er krevende, men Veland klarer balansegangen utmerket.

– Det er viktig med lik lønn for likt arbeid. Det har vi jobbet for å få til, sier Veland.

Nav Eiganes og Tasta i Stavanger har 80 medarbeidere, halvparten av dem er kommunalt ansatte mens den andre halvdelen er ansatt i staten.

Tett og godt samarbeid

Hovedtillitsvalgt Susanne Mall i Stavanger kommune og plasstillitsvalgt Åse Østråt roser Veland for at han tar medbestemmelse på alvor.

– Stig Tore Veland er en leder som sørger for at ansatte får god informasjon og legger til rette for at ansatte kan ha en god arbeidsdag. Det er spesielt viktig når det er store endringer i arbeidslivet, slik det har vært i NAV de siste årene, sier Trond Ellefsen, 1. nestleder i Delta. 

Med årets arbeidsgiverpris framhever Delta mellomlederrollen. Det er på dette nivået de ansatte har kontakt med ledelsen.

– Det er her den daglige ledelsen utøves, og det er her oppgavene skal fordeles og iverksettes, personalet oppmuntres og løsningene finnes. Dette er en svært viktig lederoppgave, sier Delta-lederen.

> Se video med prisvinneren (teksten fortsetter under videoen)

Åpen dør

Nav-lederen får til en god involveringen av de tillitsvalgte. Veland har alltid en åpen dør og ønsker innspill velkommen. Nytten av samarbeidet mellom tillitsvalgte og ledelse er gjensidig, slik et godt partssamarbeid skal være.

– Hos oss er det gjensidig tillit mellom medarbeidere, ledere og tillitsvalgte. Det må til for at vi skal levere gode tjenester. Det skal være godt å komme på jobb, sier Veland som opplever at han tar imot prisen på vegne av hele kontoret.

Veland ble foreslått av Deltas tillitsvalgt Åse Østråt.

– Veland er en god leder. Han er positiv og har alltid en åpen dør. Vi kan ha diskusjoner uten å bli uvenner, sier Østråt.

–  Delta mener det er viktig å synliggjøre de gode eksemplene. De skal være til inspirasjon for andre og vise at det er mulig å få til et godt partssamarbeid om felles utfordringer i arbeidslivet, sier sier Trond Ellefsen, 1. nestleder i Delta. 

God balanse

Prisen består – foruten hederlig omtale – av et diplom og en statue utført av kunstneren Nina Nesje. Skulpturen heter ”Balanse” og står som et symbol på målsettingen med en god arbeidsgiverpolitikk – en god balanse mellom arbeidsgivere og ansatte til beste for brukerne og samfunnet.

Arbeidsgiverprisen 2018 NAV Eiganes foto Siv M Bjelland-1200px
Deltalederne Lizzie Ruud Thorkildsen og Trond Ellefsen delte fredag ut arbeidsgiverprisen til Stig Tore Veland som leder Nav Eiganes og Tasta i Stavanger.

 

Priskriteriene

  • Viser stor respekt for ansattes medbestemmelsesrett
  • Samarbeider godt med de ansattes organisasjoner
  • Viser vilje til å delegere ansvar
  • Satser på kompetanseheving og utdanning

Tidligere vinnere

Prisen ble delt ut første gang i 1996.  Da gikk prisen til Lillehammer revmatismesykehus, senere har Matz Sandmann, fylkesrådmann i Buskerud fått prisen, det har også Kristiansand kommune, Sola kommune, rådmann i Drammen Nils Petter Wisløff, Helse-Midt-Norge og Nordlandssykehuset. I fjor ble det ikke delt ut pris, men i 2016 gikk prisen til daværende direktør på Lovisenberg sykehus, Lars Erik Flatø.