Mening: Heltid, deltid og venninnekvelder

Lizzie Ruud Thorkildsen er 1. nestleder i Delta og leder av YS-Spekter.
Lizzie Ruud Thorkildsen er 1. nestleder i Delta og leder av YS-Spekter.

Anne Kari Bratten har helt rett i at det ikke er bærekraftig at mange jobber deltid. Særlig innenfor helse- og omsorgssektoren er det nærmest et umettelig behov for arbeidskraft også i årene som kommer.

Spekterdirektøren tar derimot feil når hun hevder at det ikke er bærekraftig at kvinner shopper. Privat forbruk er viktig for norsk økonomi. Men det er ikke poenget her.

Poenget er at Bratten elegant hopper over sitt eget ansvar i heltid/deltidsspørsmålet. Drøyt en av to utlyste sykepleierjobber er deltidsstillinger, viser en undersøkelse fra Sykepleierforbundet. YS' Arbeidslivsbarometer avdekker at problemer med å få heltidsstilling er tredje viktigste årsak til deltidsarbeid, etter helse og omsorg for barn/hensyn til familien.

Det er med andre ord grunn til å spørre hvorfor Spekter-Bratten ikke lyser ut heltidsstillinger. Hun er tross alt leder av arbeidsgiverforeningen for mange av landets sykehus. Hun av alle burde gjøre noe med dette og ikke bare skape overskrifter.

Delta har som andre fagforeninger i helse- og omsorgssektoren et klart politisk mål om flere heltidsstillinger.

Det har også arbeidsgiverorganisasjoner som Spekter og Kommunens sentralforbund. Så hvorfor lykkes vi ikke?

En forklaring kan være at en del kvinner ønsker deltidsstillinger. Og da får de det. En annen forklaring kan være at arbeidsgivere lyser ut deltidsstillinger. Dermed har ikke kvinner på vei inn i yrket noe valg. De får ikke fulle stillinger og må stille opp hver eneste gang det er en ledig vakt, for å sikre månedens inntekt. Det skaper ikke et godt arbeidsmiljø, gode velferdstjenester og dedikerte medarbeidere.

Heltid- og deltidsproblemene er i stor grad et offentlig problem. Når hørte vi om deltidsproblemer i industrien? Har ikke de også fysisk og psykisk krevende arbeid?

Kan noe av problemet være dårlig planlegging i offentlige helse- og omsorgstjenester og uhensiktsmessige turnuser? Hva hadde skjedd om alle brikker ble lagt på nytt? Med fulle stillinger? Og en betaling for kvelds-,helge- og nattarbeid som sto i forhold til den belastningen det faktisk er å skifte døgnrytme gjennom uka?

Før Anne Kari Bratten begynte å skjelle ut kvinner som velger deltid, burde hun feie for sin egen dør. Som leder for Spekter kan hun sørge for at det er faglig og økonomisk attraktivt å jobbe fulltid.    

Derfor blir det for enkelt av Spekter-direktøren å raljere over spa-opphold, shopping og venninneklubber. Vi er mange kvinner som kombinerer krevende fulltidsjobber med turnus, oppfølging av barn, ektefeller og daglige tidsklemmer. Egentid med venninner er bonusen som bidrar til livsglede og overskudd. Det gjør vi ikke hver dag eller hver uke, men en gang i blant. Spekterdirektøren burde prøve.  

Lizzie Ruud Thorkildsen er 1. nestleder i Delta og leder av YS-Spekter.