Massiv støtte til sykehusstreiken

Leder av Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre ga de streikende utenfor St. Olavs hospital støtte da han besøkte dem tirsdag 4. juni 2019.
Leder av Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre ga de streikende utenfor St. Olavs hospital støtte da han besøkte dem tirsdag 4. juni 2019.

Både sykepleiere, leger, LO, YS, psykologer, radiografer og ergoterapeutene støtter Delta i sykehusstreiken for pensjon fra første krone. Også den europeiske fagbevegelsen støtter streiken.

- Det varmer at en nærmest samlet fagbevegelse støtter vår kamp for en rettferdig pensjonsordning i sykehusene, sier Deltas forbundsleder Lizzie Ruud Thorkildsen.

- Støtten viser at vi ikke står alene, men at de store yrkesgruppene i sykehusene er enige i vårt krav om pensjonsopptjening også for deltidsansatte i små stillinger, sier hun.

YS: - Grunnleggende urettferdig

Hele YS-familien støtter de streikende YS-medlemmene i Delta og Parat samt LOs medlemmer i Fagforbundet og Fellesorganisasjonen.

- Det er grunnleggende urettferdig at de som jobber under 20 prosent i sykehusene ikke skal få pensjonsopptjening. Dette rammer de lavest lønte, først og fremst unge kvinner, sier YS-leder Erik Kollerud i en uttalelse.

Sykepleierforbundet, som har en lovfestet pensjonsgrense på 20 prosent, er også helt klare.

td5c6dbd
Leder av Sykepleierforbundet Eli Gunhild By støtter streiken. Foto: Scanpix

– Vi mener at en grense på 20 prosent diskriminerer deltidsansatte.  Dette er et syn NSF har formidlet gjennom Unio i høringer knyttet til offentlig tjenestepensjon, sier forbundsleder Eli Gunhild By på forbundets nettside.

Legeforeningen:- Kravet er rettferdig og rimelig

På Facebook melder Legeforeningen at de, som sin hovedorganisasjon Akademikerne, mener kravet om pensjonsrettigheter for deltidsansatte er rettferdig og rimelig.

- Akademikerne mener at Spekter bør innfri kravet, og vi bidrar gjerne til en løsning ved å akseptere tilsvarende ordning for våre medlemmer, sier Rune Frøyland, leder for Akademikerne helse i sin uttalelse publisert på akademikerne.no.

– Spekter bør innfri kravet til de streikende. Vi har stilt det samme kravet i forhandlinger, men vant ikke gjennom med det, sier Frøyland til Klassekampen 6. juni 2019.

Også LO gir sin helhjertede støtte.

- Det er et helt grunnleggende rettferdighetskrav at også de som jobber under 20 prosent, skal få opptjening til alderspensjon, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen i en uttalelse på lo.no.

Psykologforeningen støtter også streiken og pensjonskravet

Også president Trond Markussen i NITO melder på Twitter at NITO støtter streiken.

Norsk Ergoterapeutforbund støtter også kampen for rettferdig pensjon.

- Det er urettferdig og diskriminerende at ansatte med små stillinger ikke får opptjent alderspensjon og går glipp av forsikringsordninger knyttet til uførhet og etterlattepensjon, skriver forbundsleder Nils Erik Ness i Norsk Ergoterapeutforbund i en uttalelse.

SV: - Helt legitimt å kreve

Norsk Radiografforbund skriver i en uttalelse på Twitter at de støtter streiken.

- Vi mener at en nedre grense på 20 prosent for opptjening av pensjon diskriminerer deltidsansatte, skriver de.

tdba7d3b
Partileder i SV Audun Lysbakken. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

SVs Audun Lysbakken gir sin fulle støtte på vegne av sitt parti.

"Vi reagerer på at arbeidsgiversiden bruker stortingsvedtak som argument mot streiken. Det er selvsagt helt legitimt å kreve pensjon fra første krone for arbeidsfolk i små stillinger!" skriver han på Twitter.

Støtte fra hele Europa

EPSU avholder sin kongress i Dublin og ga tirsdag massiv støtte til sykehusstreiken i Norge.  De rundt 600 deltakerene på kongressen reiste seg og holdt opp plakater med ordet "solidaritet". 

EPSU er den europeiske delen av  av Public Service International (PSI) og har åtte millioner medlemmer i 64 europeiske land. Medlemmene er ansatt innenfor offentlig sektor.

EPSU-støtte
Det var en sterk opplevelse for representantene fra Delta da en samlet EPSU-kongress ga sin støtte til den pågående streiken i Norge.