Avtale om økt overtidsbetaling i Virke spesialisthelsetjenesten

Delta og Virke er enige om en avtale om økt overtidsbetaling for arbeid som er begrunnet i koronakrisen. Avtalen gjelder for Deltas medlemmer som følger landsoverenskomsten for spesialisthelsetjenesten i Virke/HUK.

Det er tidligere inngått avtale om utvidede rammer for overtidsarbeid,  avvikende regler for arbeidstidsplanlegging og om fordeling av arbeidstiden som følge av behov for økt arbeidsinnsats under koronapandemien.

– Denne nye avtalen sikrer medlemmer, som har fått endret turnusplan etter avtalen om avvikende regler for arbeidstidsplanlegging og fordeling av arbeidstiden, bedre betaling for overtid, sier nestleder i Delta, Trond Ellefsen.  

Sikrer bedre overtidsbetaling 

Der hvor arbeidstakere arbeider overtid som følge av koronapandemien, men uten at det er laget nye turnusplaner med kort varslingsfrist, er partene enige om at arbeidsgiver etter drøftinger kan fastsette at de utvidede satsene for overtidsgodtgjørelse også skal gjelde for disse arbeidstakere. Avtalen gjelder også for ledere. 

Det ble inngått tilsvarende avtale om overtidsbetaling mellom YS Spekter og Spekter 8. april.