Korona: Spørsmål og svar om å være i kritiske samfunnsfunksjoner

Kan jeg bruke omsorgsdager når jeg jobber med kritiske samfunnsfunksjoner, men ikke samboeren min? Kan jeg som pensjonist delta på samfunnsdugnaden og jobbe som helsepersonell uten at det går ut over min løpende pensjon?

Det er mange spørsmål knyttet til situasjonen du som er i en kritisk samfunnsfunksjon er i. Denne artikkelen svarer på en del av dem, og ble sist oppdatert 28. april kl. 10.40.

Se også spørsmål og svar om: 

Svar på ofte stilte spørsmål om kritiske samfunnsfunksjoner

 1. Regjeringen har laget en liste med oversikt over kritiske samfunnsfunksjoner som har rett på tilbud om barnehage/skole. De med kritisk samfunnsfunksjon har også rett til å ha barn i barnehage/skole innenfor ordinær åpningstid, selv om det for øvrige barn er innført begrenset åpningstid etter reåpning

 2. Dersom det ikke finnes andre muligheter for barnepass skal barnehagene, skolene og SFO ha et tilbud til de som jobber med kritiske samfunnsfunksjoner. Skole- og barnehageeiere har ansvar for å sørge for et tilbud til barn under 12 år som har foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner eller virksomhetskritiske oppgaver. Det er tilstrekkelig at én foresatt arbeider i kritisk samfunnsfunksjon for å få tilbud.

  Terskelen for å få tilbud ligger høyt av hensyn til smittevern. Beredskapslinjen i kommunen har mulighet til å avgrense eller utvide tilbudet. Arbeidsgiver må på forespørsel kunne få bekreftet at foresatte er personell i kritisk samfunnsfunksjon og/eller har virksomhetskritisk oppgave.

 3. Det foreligger ikke begrensninger knyttet til at omsorgsdager må fordeles likt mellom foreldrene. Hvis man:

  • har nødvendig tilsyn med barnet når det er sykt,
  • barnet skal følges til legeundersøkelse eller annen oppfølging i forbindelse med sykdom, eller
  • den som har det daglige barnetilsynet er syk eller har permisjon etter denne paragraf på grunn av et annet barn, 

  så har arbeidstakeren krav på permisjon og omsorgspenger. Dette gjelder for alle arbeidstakere, uavhengig av funksjon/stilling. Arbeidsgiver kan ikke nekte permisjon.

  Men, hvis man er i en situasjon der barnet får et tilbud om barnehage/skole også under pandemien, så er ikke retten til permisjon og omsorgspenger utvidet. Da er man ikke i en situasjon der skole eller barnehage er stengt for barnet. Dette gjelder bare for barn som bor med to foresatte der begge har kritiske samfunnsfunksjoner.

  Hvis bare en av foreldrene har en kritisk samfunnsfunksjon, og foreldrene bor sammen, så er barnehagen/skolen stengt for dette barnet og da har begge foreldrene rett til permisjon med omsorgspenger. Arbeidsgiver kan da ikke kreve at det bare er den som ikke har en kritisk samfunnsfunksjon, som må ta alle dager. Når det er sagt, så er det likevel viktig at regelendringene som følge av koronakrisen skal bidra til at nøkkelpersonell innenfor de samfunnskritiske funksjoner i størst mulig grad skal kunne gå på jobb. Det er derfor viktig at alle i størst mulig grad bidrar til dette og at alle parter er fleksible.   

 4. Barnefordeling er normalt regulert mellom foreldrene i en avtale. Denne binder etter barneloven og foreldrene må forholde seg til den. Da må også eksterne forholde seg til den. De dagene/ukene far har barnet, så skal du jobbe. De dagene/ukene du har barnet, så skal du også i utgangspunktet jobbe. Da må du avklare med barnehagen at du har en kritisk samfunnsfunksjon og at du trenger barnehageplass, med mindre du midlertidig finner en annen løsning med far eller andre som kan passe barnet.

 5. Barnehageeier skal sørge for at barn som er omfattet av unntak i vedtak og forskrifter etter smittevernloven, får det samme tilbudet som før barnehagen åpnet igjen for alle barn. Barn som har minst én foresatt i samfunnskritisk funksjon mv. skal ha tilbud i barnehagen selv om barnehagene av smittehensyn driver redusert. Hvor omfattende tilbud barnet skal ha, må vurderes konkret.

  Hvis den reduserte åpningstiden i barnehagen gjør at formålet med unntaket i covid-19-forskriften ikke oppnås, skal barnehagene tilby barnet opphold utover den åpningstiden de har lagt opp til.

  Terskelen for å få tilbud ligger høyt av hensyn til smittevern. Beredskapslinjen i kommunen har mulighet til å avgrense eller utvide tilbudet. Arbeidsgiver må på forespørsel kunne få bekreftet at foresatte er personell i kritisk samfunnsfunksjon og/eller har virksomhetskritisk oppgave.

 6. Barnehageeier skal sørge for at barn som er omfattet av unntak i vedtak og forskrifter etter smittevernloven, får det samme tilbudet som før barnehagen åpnet igjen for alle barn. Barn som har minst én foresatt i samfunnskritisk funksjon mv. skal ha tilbud i barnehagen selv om barnehagene av smittehensyn driver redusert. Hvor omfattende tilbud barnet skal ha, må vurderes konkret.

  Hvis den reduserte åpningstiden i barnehagen gjør at formålet med unntaket i covid-19-forskriften ikke oppnås, skal barnehagene tilby barnet opphold utover den åpningstiden de har lagt opp til.

  Retten til plass og formålet om å sikre barnepass for foreldre i samfunnskritiske funksjoner vil gå foran beslutninger om redusert åpningstid.

Offentlig informasjon

Regjeringen har laget en oversikt over alle nasjonale tiltak som norske myndigheter har innført for å håndtere koronasituasjonen. 

I tillegg er en rekke kommunale og regionale tiltak innført. Informasjon om disse finnes på lokale myndigheters nettsider.

Kontakt Deltas tillitsvalgte på din arbeidsplass

Se hvem som er tillitsvalgt på din arbeidsplass (krever innlogging)

Hvis du ikke har tillitsvalgt, kan du kontakte Delta Direkte, alle hverdager kl. 08-20.

> Tlf 02125
> E-post direkte@delta.no
> Chat

Koronaviruset og jobben: Spørsmål og svar

{{article.displayName}}