Korona: Spørsmål og svar om å være i kritiske samfunnsfunksjoner

Kan arbeidsgiver nekter meg å bruke omsorgsdager fordi jeg har jobb i en virksomhet som har en samfunnskritisk funksjon?

Det er mange spørsmål knyttet til situasjonen du som er i en kritisk samfunnsfunksjon er i. Denne artikkelen svarer på en del av dem, og ble sist oppdatert 31. august kl. 14.24.

Se også spørsmål og svar om: 

Svar på ofte stilte spørsmål om kritiske samfunnsfunksjoner

 1. Regjeringen har laget en liste med oversikt over kritiske samfunnsfunksjoner.

  Se listen her. 

 2. Det foreligger ikke begrensninger knyttet til at omsorgsdager må fordeles likt mellom foreldrene. Hvis man:
   
  - har nødvendig tilsyn med barnet når det er sykt,
  - barnet skal følges til legeundersøkelse eller annen oppfølging i forbindelse med sykdom, eller
  - den som har det daglige barnetilsynet er syk eller har permisjon etter denne paragraf på grunn av et annet barn, 
   
  så har arbeidstakeren krav på permisjon og omsorgspenger. Dette gjelder for alle arbeidstakere, uavhengig av funksjon/stilling. Arbeidsgiver kan ikke nekte permisjon.

Offentlig informasjon

Regjeringen har laget en oversikt over alle nasjonale tiltak som norske myndigheter har innført for å håndtere koronasituasjonen. 

I tillegg er en rekke kommunale og regionale tiltak innført. Informasjon om disse finnes på lokale myndigheters nettsider.

Kontakt Deltas tillitsvalgte på din arbeidsplass

Se hvem som er tillitsvalgt på din arbeidsplass (krever innlogging)

Hvis du ikke har tillitsvalgt, kan du kontakte Delta Direkte, alle hverdager kl. 08-20.

> Tlf 02125
> E-post direkte@delta.no
> Chat

Koronaviruset og jobben: Spørsmål og svar

{{article.displayName}}