Korona: Spørsmål og svar om personvern

Korona: Spørsmål og svar om personvern

For å hindre potensiell smitte med koronaviruset er det viktig at arbeidsgivere gjennomfører en risikovurdering av mulig smittefare.

Arbeidsgiver skal iverksette tiltak for å hindre smittespredning i virksomheten. Dette må likevel ikke skje på bekostning av arbeidstakers personvern. 

Les mer om Korona og personvern på Datatilsynets sider her.

Denne artikkelen om personvern ble sist oppdatert 6. november klokken 08.15.

Her finner du svar på spørsmål om følgende temaer:

Svar på ofte stilte spørsmål om personvern

 1. Det er ingen generell adgang for arbeidsgiver til å pålegge bruk av munnbind. Arbeidsgiver har en plikt til å vurdere risikoen for smitte på arbeidsplassen, og skal iverksette passende tiltak for å forhindre at de ansatte blir smittet eller at de utgjør en smitterisiko. Omfanget av tiltak vil avhenge av hvilken type arbeid du skal utføre og om du har en jobb hvor du har kontakt med andre. 

  I noen kommuner, slik som Oslo og Bergen, er det innført påbud om bruk av munnbind på kollektivtransport og innendørs på offentlig sted (butikker, kjøpesentre, serveringssteder og restauranter etc), der man ikke kan opprettholde minst 1 meter avstand. Påbudet gjelder uavhengig av hva arbeidsgiver pålegger, men arbeidsgiver kan i tillegg gi pålegg til sine ansatte i tråd med myndigheters påbud. 

  Arbeidsgiver bør i tillegg forholde seg til de smitteforebyggende tiltak på arbeidsplassen som følger av gjeldende anbefalinger fra Folkehelseinstituttet. 

  LES OGSÅ: Delta krever at førstelinja må få gratis munnbind

 2. Ja, du er som arbeidstaker pliktig å informere arbeidsgiver om du har testet positivt for eller mistenker at du har COVID-19. 

 3. Myndighetene har uttalt at arbeidsgiver bør ha et system for å kartlegge om ansatte og vikarer som har pasientnært arbeid, har vært eksponert for SARS-CoV-2 eller vært på utenlandsreise siste 10 dager.

  Hvis du er helsepersonell og har pasientnært arbeid i jobben din, kan arbeidsgiver spørre deg om du har vært i utlandet i løpet av de siste 10 dager. 

 4. Myndighetene har uttalt at arbeidsgiver bør ha et system for å kartlegge om ansatte og vikarer som har pasientnært arbeid, har vært eksponert for SARS-CoV-2 eller vært på utenlandsreise siste 10 dager.

  Hvis du er helsepersonell som har pasientnært arbeid, kan arbeidsgiver spørre om du i løpet av de siste 10 dagene har hatt besøk i ditt hjem fra karantenepliktige land. Du bør på forhånd ta dette opp med arbeidsgiver, slik at det kan tas nødvendige forholdsregler for å unngå økt risiko for overføring av smitte. Har du ikke gitt beskjed på forhånd bør du uansett snarest varsle arbeidsgiver om besøket for å vurdere eventuell risiko og tiltak.

 5. Arbeidsgiver kan ikke spørre konkret om noen i din husstand er smittet eller har utvist symptomer, men de kan spørre på generelt grunnlag for å kartlegge om arbeidstakere har vært i nærkontakt med personer som er smittet.

 6. Arbeidsgiver kan ikke pålegge testing. Arbeidsgiver kan oppfordre til testing dersom du opplyser å ha vært i et område med smitte eller er syk. Imidlertid kan myndighetene innføre krav om testing dersom dette har hjemmel i smittevernlovgivningen.

 7. Nei, arbeidsgiver kan ikke på generelt grunnlag gjennomføre temperaturmålinger på de ansatte. Dette regnes som et kontrolltiltak og slike tiltak må være forholdsmessige. Temperaturmåling regnes ikke som spesielt godt egnet for å oppdage smitte og en slik kontroll vil trolig være uforholdsmessig.