Delta forlenger avlysningen av alle større kurs og arrangementer fram til 31. mai 2021

Delta forlenger avlysningen av alle større kurs og arrangementer fram til 31. mai 2021

Større kurs og arrangementer i Delta-regi avlyses til og med 31. mai 2021 som følge av situasjonen knyttet til koronaviruset. Dette er en forlengelse av tidligere vedtak i Deltas hovedstyre.

  • Det åpnes opp for at mindre kurs og arrangementer kan arrangeres lokalt innenfor de rammer som er gitt av norske myndigheter i denne perioden.
  • Avlyste kurs og arrangementer vil så langt som mulig gis alternative digitale løsninger. 
  • Nye tiltak vurderes fortløpende.

Bakgrunn

Den gjeldende smittesituasjonen skaper usikkerhet blant tillitsvalgte og medlemmer knyttet til reiser og deltakelse på Deltas kurs og arrangementer.

Reisevirksomhet og større ansamlinger av mennesker skal fortsatt begrenses.

Delta er opptatt av å skape trygghet og ta samfunnsansvar.  

Alle arrangementer i Deltas regi skal derfor gjennomføres slik at de er godt innenfor nasjonale og regionale anbefalinger og regler knyttet til smittebegrensede tiltak.

Deltas hovedstyre besluttet 9. desember 2020 å videreføre tidligere vedtak om å avlyse alle større kurs og arrangementer fram til 31. mai 2021.

Konsekvenser og oppfølging

Alle større kurs og arrangementer er avlyst fram til 31. mai 2021.

Deltas arbeider for at kurs, samlinger  og arrangementer som ikke kan gjennomføres fysisk erstattes med ulike former for digitale aktiviteter, som for eksempel webinarer.  

Grunnopplæringen i regi av regionkontorene: Grunnopplæringskurs som ikke lar seg arrangere gjennom fysiske samlinger lokalt vil bli erstattet med med digitale grunnopplæringskurs og webinarer for nye tillitsvalgte.

Mindre lokale kurs og arrangementer kan gjennomføres i perioden, innenfor de rammer som er gitt av sentrale og lokale myndigheter, forutsatt at arrangøren følger myndighetenes regler for smitteverntiltak og etter samråd med Deltas administrasjon.  

Lokale ledd som vurderer medlemsaktiviteter eller lokale rekrutteringstiltak skal rådføre seg med sitt regionkontor.

Medlemsorganisasjoner, yrkesorganisasjoner og selvstendige organisasjoner bes om å innrette seg etter Deltas beslutning i forhold til egne tiltak og arrangementer.

Følg med på aktivitetskalenderen på delta.no for oppdatert informasjon.

Se også

Henvendelser og spørsmål

Lokale ledd:

Medlemsorganisasjoner:
Kontakt Region Sør-Øst v/ John Kjetil Wang-Hansen, john.kjetil.wang-hansen@delta.no, mob. 957 05 301

Yrkes- og selvstendige organisasjoner:
Kontakt Tom-Christian Berge, tom-christian.berge@delta.no, mob. 948 30 750