Delta avlyser alle større kurs og arrangementer fram til 31. januar 2021

Større kurs og arrangementer i Delta-regi avlyses til og med 31. januar 2021 som følge av situasjonen knyttet til koronaviruset.

  • Det åpnes opp for at mindre kurs og arrangementer kan arrangeres lokalt innenfor de rammer som er gitt av norske myndigheter i denne perioden.
  • Avlyste kurs og arrangementer vil så langt som mulig gis alternative digitale løsninger. 
  • Dette innebærer at Deltas regionale nettverk høsten 2020, samt Deltas kongress 2020 nå arrangeres digitalt og ikke som fysiske samlinger.
  • Nye tiltak vurderes fortløpende.

Bakgrunn

Dagens situasjon med økende smitte flere steder skaper usikkerhet blant tillitsvalgte og medlemmer knyttet til reiser og deltakelse på Deltas kurs og arrangementer. Delta er opptatt av å skape trygghet og ta samfunnsansvar.  

Alle arrangementer i Deltas regi skal derfor gjennomføres slik at de er godt innenfor nasjonale og regionale anbefalinger og regler knyttet til smittebegrensede tiltak.

Reisevirksomhet og større ansamlinger av mennesker skal begrenses.

Deltas hovedstyre vedtok 31. august 2020 å videreføre tidligere vedtak om å avlyse alle større kurs og arrangementer.

Konsekvenser og oppfølging

Alle større kurs og arrangementer er avlyst fram til 31. januar 2021.

Grunnopplæringen i regi av regionkontorene: høstens planlagte fysiske grunnopplæringskurs i regionene er avlyst som følge av koronaviruset. Disse vil erstattes med digitale grunnopplæringskurs og webinarer for nye tillitsvalgte (oppdatert 01.09.2020).

Mindre lokale kurs og arrangementer kan gjennomføres i perioden, innenfor de rammer som er gitt av sentrale og lokale myndigheter, forutsatt at arrangøren følger myndighetenes regler for smitteverntiltak og etter samråd med Deltas administrasjon.  

Lokale ledd som vurderer medlemsaktiviteter eller lokale rekrutteringstiltak skal rådføre seg med sitt regionkontor.

Medlemsorganisasjoner, yrkesorganisasjoner og selvstendige organisasjoner bes om å innrette seg etter Deltas beslutning i forhold til egne tiltak og arrangementer.

Deltas arbeider for at kurs og arrangementer som ikke kan gjennomføres fysisk erstattes med ulike former for digitale aktiviteter, som for eksempel webinarer.  

Følg med på aktivitetskalenderen på delta.no for oppdatert informasjon.

Se også

Henvendelser og spørsmål

Lokale ledd:

Medlemsorganisasjoner:
Kontakt Region Sør-Øst v/ John Kjetil Wang-Hansen, john.kjetil.wang-hansen@delta.no, mob. 957 05 301

Yrkes- og selvstendige organisasjoner:
Kontakt Tom-Christian Berge, tom-christian.berge@delta.no, mob. 948 30 750