Korona: Dette må du huske før du går tilbake på jobb

Områder som er omfattet av karantene ved innreise til Norge fra 15. august 2020. Nordiske land vurdert på regionale nivå etter foreslåtte kriterier for unntak av innreisekarantene, 27. juli – 9. august, 2020. Regjeringens råd er å unngå alle ikke-nødvendige reiser til utlandet. Rød farge = høyt smittepress og karantene påkrevet ved innreise til Norge. Gul farge= økt risiko, karantene ikke påkrevet ved innreise til Norge, Rød farge skalert = ikke evaluert eller ikke tilstrekkelig data om smittepress, karantene påkrevet .
Områder som er omfattet av karantene ved innreise til Norge fra 15. august 2020. Nordiske land vurdert på regionale nivå etter foreslåtte kriterier for unntak av innreisekarantene, 27. juli – 9. august, 2020. Regjeringens råd er å unngå alle ikke-nødvendige reiser til utlandet. Rød farge = høyt smittepress og karantene påkrevet ved innreise til Norge. Gul farge= økt risiko, karantene ikke påkrevet ved innreise til Norge, Rød farge skalert = ikke evaluert eller ikke tilstrekkelig data om smittepress, karantene påkrevet . Foto: : Folkehelseinstituttet

Siste oppdatering: 14.08! Har du vært i utlandet i løpet av ferien? Da er det viktig at du setter deg inn i hvilke regler og råd som gjelder før du går tilbake på jobb.

Korona-pandemien skaper mange utfordringer, selv om vi i Norge foreløpig har klart oss bedre enn mange andre. 

Likevel er det en del regler og råd det er viktig at du er klar over før du går tilbake på jobb.

Se nederst i denne artikkelen:
Svar på de mest stilte spørsmålene om ferie, karantene og sykdom i forbindelse med Korona.

Reglene og rådene forandrer seg fortløpende. Da UD la fram de siste reiserådene 11. august, så ble det kunngjort at Polen, Island, Kypros, Malta og Nederland blir røde land fra 15. august, i tillegg til de landene som allerede er blitt røde.

Sjekk faktaramme lenger ned i artikkelen. 
 

Det nye etter pressekonferansen 11. august er at ingen land er lenger grønne, de er enten gule eller rød. 

Og rødt i denne sammenhengen betyr altså land eller regioner som automatisk gir deg 10 dagers karantene når du kommer tilbake til Norge.

Se fullstendig oversikt og komplett kart i faktaramma lenger ned i artikkelen.

Oppsummert er det følgende som gjelder: 
Utgangspunktet er Utenriksdepartementet reiseråd, som foreløpig gjelder fram til 20. august.

Det er en tydelig anbefaling om å unngå all unødvendig reising til utlandet, noe regjeringen tydeliggjør ved å fjerne "grønn" -status og erstatte denne med "gul" status.

Dette fordi man ser at smitten øker i en rekke europeiske land.

Fra 15. august er følgende land og regioner i EØS/Schengen-området røde:
Andorra, Belgia, Bulgaria, Frankrike, Kroatia, Luxembourg, Monaco, Portugal, Romania, Spania, Sveits, Tsjekkia, Polen, Malta, Island, Nederland, Kypros og enkelte regioner i Sverige.

 Se hvert enkelt land for blant annet sikkerhetsinformasjon, innreisebestemmelser og relevant informasjon om landets helsetilbud.

For de som likevel velger å reise utenlands er det kommet regler om karantene.

 

 • Har du vært i et rødt land eller region, så skal du i 10 dagers hjemmekarantene. Uansett. 
 • Dersom du reiser til et gult område, og dette blir rødt mens du oppholder deg der, så må du også i 10 dagers karantene.
 • Har du reist fra et gult område, slipper du karantene.
 • Har du reist fra et "skravert" område må du i karantene. Skravert område er ikke evaluert eller det finnes ikke tilstrekkelig data om smittepress. Inntil videre må du i karantene hvis du kommer til Norge fra disse landene. 
 • Du kan nektes sykepenger hvis du bevisst bryter myndighetenes reiseråd og må i karantene når du kommer tilbake til Norge. Det er reiserådene på utreisetidspunktet som er avgjørende for om du kan bli nektet sykepenger. Det betyr at dersom du reiser ut av Norge når stedet du skal til er grønt, og det blir rødt mens du er der, kan du ikke nektes sykepenger for å ha bevisst brutt reiseråd.
 • Hvis du ikke har sykemelding, må du få i stand en avtale om å jobbe hjemmefra, ta ut mer ferie, ta forskudd på neste års ferie eller få ulønnet permisjon.
 • Dersom du jobber i helsevesenet med «pasientnært arbeid», og har vært i grønne regioner utenfor Norden, så anbefaler Folkehelseinstituttet at du tar en SARS-CoV-2-test. Denne må gi et negativt svar før du jobber med pasienter igjen. Les mer her
  NB: Flere helseforetak og kommuner har innført egne rutiner for helsepersonell som er langt strengere enn dem FHI anbefaler.
 • Sjefen din kan ikke pålegge deg å komme på jobb om du sitter i karantene. Det vil være et brudd på smittevernreglene. Det hjelper ikke at det er «kaos» på jobben og du føler deg frisk. 

 

LES OGSÅ: 
Svar på ofte stilte spørsmål om ferie og korona
Svar på ofte stilte spørsmål om karanatene og korona

Artikkelen forsetter under faktaboksen

Gule og røde land - oppdatert 13.08

kart-innreisekarantene-norden-europa---norsk-12.08.20
Området som er omfattet av karantene fra 15.august 2020. Nordiske land vurdert på regionale nivå etter foreslåtte kriterier for unntak av innreisekarantene, 27.juli-9.august, 2020.   Illustrasjon: Folkehelseinstituttet

Minst hver 14. dag vil Folkehelseinstituttet (FHI) oppdatere sitt kart.

«Røde» land fra 24/7

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Kroatia
 • Luxembourg
 • Portugal
 • Romania
 • Spania

Ingen av disse gikk til grønt da reiserådene ble oppdatert 6/8.

«Røde» land fra 1. august;

 • Belgia

«Røde» land fra 8. august;

 • Frankrike
 • Tsjekkia
 • Sveits
 • Monaco

Røde land fra 15. august;

 • Kypros
 • Polen
 • Island
 • Nederland
 • Malta

Fra alle disse landene er det 10 dagers karantene ved hjemkomst til Norge.

Sverige
Følgende nye regioner blir gule i Sverige fra 15/8: Kalmar, Södermanland, Västerbotten. 
Røde regioner i Sverige 15/8: Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland Härjedalen, Jönköping, Kronoberg, Norrbotten, Skåne, Stockholm. Uppsala, Värmland, Västernorrland, Västmanland, Västra Götaland, Örebro, Östergötland,

For mer spesifikk informasjon om enkelte land og regioner, sjekk Folkehelseinstituttets hjemmesider. 

Det er ikke forbudt å reise til en rød region. Men du har selv ansvaret for å sette deg inn i hva som kan bli konsekvensene, også hvilke problemer det kan skape for jobben din.

Du må også kalkulere inn risikoen for at et grønt område kan bli rødt mens du er der. Her må du ta høyde for alt som kan skje.

Uansett hvor du er, så husk alltid de viktigste smittevernrådene:

 • Hold minst 1 meter avstand
 • Vær nøye med hånd- og hostehygiene
 • Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme til du er symptomfri.
 • Har du symptomer på covid-19, bør du testes og holde deg hjemme til negativt prøvesvar foreligger OG du er symptomfri.

LES OGSÅ: 95 spørsmål og svar om jobben din og Korona

Svar på ofte stilte spørsmål om karantene og korona

 1. Nei, arbeidsgiver kan ikke trekke deg i lønn i påvente av svar på test. 

  Det er heller ikke adgang til å kreve at du tar ut avspasering eller ulønnet permisjon dersom du venter på testsvar. 

 2. Dersom det følger av myndighetenes pålegg at du skal i karantene, vil du være forpliktet til å overholde denne karantenetiden. Et brudd på karantenen er straffbart etter smittevernloven, og arbeidsgiver kan derfor ikke pålegge deg å jobbe i denne tidsperioden, med mindre du er frisk og i stand til å jobbe hjemmefra. 

  Er du blitt testet og har fått påvist koronasmitte, får du sykemelding hos lege. 

  Du har også rett til å få en sykemelding hvis legen antar at du er smittet.

 3. Dersom du blir pålagt karantene på grunn av utenlandsreise må det vurderes konkret om du har rett til sykepenger. NAV skriver følgende: 

  «Dersom du blir pålagt karantene på grunn av utenlandsreise kan du ha rett til sykepenger. Dette gjelder også dersom reiserådene endrer seg samtidig som du er i utlandet, slik at du pålegges karantene ved hjemkomst. Reisen må være i tråd med de gjeldende reiserådene på utreisetidspunktet. Bryter du myndighetenes reiseråd og må i karantene når du kommer tilbake til Norge, kan du bli nektet sykepenger.»

  For arbeidsforholdet ditt, viser vi til spørsmål og svar om ferie og utenlandsreiser. Kort oppsummert bør du avklare med arbeidsgiveren din FØR utenlandsreisen hvordan det skal løses når du kommer tilbake i en eventuell karantene under denne pandemien:

  • Hvis avklaringer er gjort med arbeidsgiver før avreise, vil disse føringene styre hvordan en eventuell karantene løses. 
  • Hvis avklaringer ikke er gjort med arbeidsgiver og du ikke har rett til sykepenger, må du straks ta kontakt med arbeidsgiver for å se hvordan arbeidsgiver kan være villig til å løse dette. Du må påregne å bruke resterende ferie eller avspasering, og attpåtil ta ulønnet permisjon. 
 4. Regelverket for arbeidsinnvandring blir stadig innstrammet. 

  Etter råd fra helsemyndighetene har regjeringen besluttet å innføre svært strenge regler for hvem som får reise inn i landet. Fra 29. januar innfører regjeringen de strengeste innreisereglene til Norge siden 12. mars i fjor.

  I praksis blir grensen stengt for alle som ikke er bosatt i Norge.

  Det gjøres unntak for:

  • Personer som ivaretar kritiske samfunnsfunksjoner
  • Personer som driver med vare- og persontransport
  • Helsepersonell fra Sverige og Finland som arbeider i norsk helse- og omsorgstjeneste
  • Personer som skal gjennomføre fastsatt samvær med barn
  • Og personer som ellers har helt spesielle grunner for å komme til Norge.

Svar på ofte stilte spørsmål om ferie og korona

 1. Arbeidsgivere kan i kraft av sin styringsrett i utgangspunktet ikke nekte deg å reise utenlands i din ferie og på din fritid. Vi befinner oss imidlertid i en pandemi og det kan følge av myndighetenes råd at du skal i karantene ved hjemkomst.

  Vårt råd er at du søker dialog med din arbeidsgiver før utenlandsreiser, for å få kartlagt hvordan det eventuelt kan løses at du må i karantene ved hjemkomst når du egentlig skulle tilbake på jobb. 

  Sjansen er større for at du finner gode løsninger med arbeidsgiver for bruk av ekstra ferie, hjemmekontor, avspasering eller ulønnet permisjon i den etterfølgende karanteneperioden, dersom du har snakket med arbeidsgiver i forkant. 

  Delta oppfordrer uansett sterkt til at du følger reiserådene fra UD og helsemyndighetene til enhver tid.

  Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Rådet gjelder fram til 1. mars 2021.  

 2. Arbeidsgiver kan avlyse eller endre din fastsatte ferie dersom dette er nødvendig på grunn av «uforutsette hendinger» som medfører «vesentlige driftsproblemer», og det ikke kan skaffes stedfortreder, jf. ferieloven § 6 nr. 3 (1). Merk at Koronasituasjonen i seg selv ikke er en uforutsett hendelse, men at situasjonen etter en konkret vurdering kan utløse en slik uforutsett hendelse. Eksempelvis dersom et område i landet som ikke har hatt smitte plutselig får en hel del, slik at helsepersonellet trengs på kort varsel. 

  Arbeidsgiver plikter å drøfte en eventuell endring av ferien før beslutning fattes. Arbeidstaker har rett til å la seg bistå av tillitsvalgte i drøftingen. Arbeidstaker kan være berettiget til erstatning for merutgifter som følge av omlegging av ferien.

  Jo lengre tid som har gått siden det ble kjent at korona kunne skape store konsekvenser, dess mer skal det til for at virksomheter kan påberope at korona har skapt en uforutsett hendelse. 

 3. Dette skal vurderes på lik linje som sykdom under ferieavvikling. Hvis du er syk, vil du ha rett til å få det samme antall feriedager utsatt til senere i ferieåret. Kravet må dokumenteres med legeerklæring og leveres arbeidsgiver raskest mulig etter at du er tilbake på jobb. 

  Dersom du ikke er syk, men må i karantene, stiller dette seg annerledes. Vurderer du å reise et sted som utløser eller står i fare for å utløse karanteneplikt når du kommer tilbake, er vårt råd at du søker dialog med arbeidsgiver før reisen. Da kan du få avklart om du kan jobbe hjemmefra under karantenen, eller om du gis anledning til å avvikle ferie i karantenen. Har du ikke mer ferie til gode kan du spørre om å få ta ut neste års ferie eller få ulønnet permisjon. 

 4. Du kan kreve erstatning for utgifter du ikke får refundert, samt for merkostnader, som følger av arbeidsgivers avlysning, endring eller omlegging av ferien. Forutsetningen er at utgiftene kan dokumenteres. Det er viktig at du orienterer arbeidsgiver om hvilke utgifter som vil påløpe ved en avlysning eller endring av ferien under drøftingene. Ellers kan du kun kreve dekket de utgiftene som fremstår som nærliggende følge av omleggingen.

  Vilkårene for endring av allerede fastsatt ferie er strenge, og det må foretas en konkret vurdering av om vilkårene er oppfylte. Behovet for bemanning vil kunne tilsi avlysning eller endring av ferien, men det er også viktig å minne partene om at denne situasjonen vil kunne pågå over lengre tid, og at arbeidstakernes behov for hvile og rekreasjon også vil være nødvendig for å tåle ekstrabelastninger som vil kunne komme. 

  Det er ikke noe i veien for at du og arbeidsgiver inngår avtale om å utsette ferien. Ved en slik avtale er det ikke gitt at du kan kreve erstatning for merutgifter fra arbeidsgiver og dette bør i så fall være en del av avtalen. Alternativt kan du undersøke med ditt reiseforsikringsselskap om dine rettigheter ved avlysning eller endring av fastsatt ferie. 

 5. Dersom arbeidsgiver ønsker å fastsette ferie på annen måte enn vanlig på grunn av den nåværende situasjonen, gjelder ferielovens alminnelige regler. Du har krav på at 3 uker skal tas mellom 1. juni og 30. september. Arbeidsgiver som ensidig fastsetter ferien skal som utgangspunkt varsle deg om når ferien skal tas ut senest 2 måneder før ferien tar til.  Arbeidstakere med rett til ekstraferie (over 60 år) har rett til å bestemme uttaket selv, samlet eller en eller flere dager om gangen hvis ikke noe annet er avtalt med arbeidsgiver. Bestemmer du selv når du skal ta ut senioruka, må du varsle arbeidsgiver innen 2 uker.

 6. Dessverre. Etter dagens regelverk gir ikke dagpengeutbetalinger grunnlag for opptjening av feriepenger. 

 7. Det er arbeidsgivers ansvar at ferie avvikles i løpet av året og arbeidsgiver bør være aktiv i ferieplanleggingen.

  Hvis du ligger an til å ha feriedager til gode, kan du avtale med arbeidsgiver at inntil 12 virkedager (2 uker) overføres til neste år.

  Hvis du ikke får slik avtale, så vil du fortsatt ha rett til å overføre samtlige feriedager til neste år. Dette fordi arbeidsgiver da bryter ferielovens bestemmelser ved å ikke sørge for at du har avviklet ferien i løpet av året. Jo nærmere slutten av året du kommer uten at arbeidsgiver planlegger ferie, dess riktigere blir det at ferie overføres og ikke bes avviklet. Arbeidsgiver som ensidig fastsetter ferie skal i utgangspunktet varsle deg om uttak senest 2 måneder før ferien tar til.

  Det beste er uansett at du og arbeidsgiver har dialog om og planer for ferieavviklingen, samt hva som skal overføres og hva som skal tas i år. 

 8. Helseberedskapsloven angir at helsepersonell i kommunal-, fylkeskommunal- og statlig sektor pålegges å stille seg til disposisjon dersom behovet for bistand er tilstrekkelig. Dersom Helsedirektoratet benytter seg av fullmaktene etter loven, vil det kunne foreligge hjemmel i lov til å nekte arbeidstakers reiser på fritiden. 

  LES OGSÅ: Skjerpede råd for deg som jobber i helsevesenet etter utenlandsreise.

 9. Arbeidsgiver må kunne utbetale feriepengene når du skal avvikle ferie.  
  Feriepenger er penger som du har tjent opp i fjor og som utbetales i år. Dersom arbeidsgiveren din har problemer med å betale ut feriepengene, kan den søke lån gjennom den statlige garantiordningen for lån fra finansforetak. Der garanterer staten for 90 prosent av lånebeløpet, og bedriftene vil kunne få lånt midler til å dekke feriepengene. 

  På generelt grunnlag vil vi advare mot å inngå avtaler om betalingsutsettelse av feriepenger. Et minstevilkår for å inngå slike avtaler må være at bedriften forplikter seg til å utbetale feriepenger og vil søke lån fra den statlige lånegarantien som er etablert. 

  Dersom arbeidsgiver ikke betaler ut feriepenger til sine ansatte, vil arbeidstakerne kunne begjære virksomheten konkurs, og dermed få dekket sine feriepengekrav gjennom lønnsgarantiordningen. Ta kontakt med tillitsvalgt eller Delta hvis du opplever at arbeidsgiver signaliserer at den vil ha problemer med å betale lønn eller feriepenger. 

 10. Du får ikke dagpenger når du avvikler ferie og du må gi beskjed til NAV om at du har ferie. Du har krav på å få utbetalt feriepenger som du har opptjent i fjor og disse skal utbetales uten skattetrekk, fordi skattetrekket skjedde i fjor.

  Etter ferieloven har du krav på å få utbetalt feriepenger i stedet for lønn når du har ferie. Feriepenger skal utbetales siste vanlige lønningsdag før ferie, men du kan også kreve at feriepengene utbetales senest 1 uke før ferien tar til. De fleste arbeidsgivere utbetaler feriepenger i juni i stedet for lønn. Dette er imidlertid ikke hovedregelen etter ferieloven, men ordningen blir akseptert fordi den er praktisk. Hvis du skal avvikle ferie under permittering, foreslår vi at du går i dialog med arbeidsgiver om hvordan feriepengeutbetalingen håndteres, siden dette ikke er normalsituasjonen. 

Svar på ofte stilte spørsmål om sykdom

 1. Du kan benytte egenmelding i tre dager ved symptomer på koronasmitte. Dersom det ikke er avtalt å gi utvidet rett til egenmelding, kan arbeidsgiver kreve legeerklæring fra fjerde dag. For å benytte seg av egenmeldingsordningen må arbeidstaker ha arbeidet hos arbeidsgiver i minst to måneder.

  Frilansere og selvstendig næringsdrivende må også ha sykmelding fra lege for å ha rett til sykepenger fra fjerde dag i folketrygden. Retten til sykepenger fra fjerde dag for selvstendige næringsdrivende og frilansere gjelder fortsatt bare for sykefravær som skyldes koronapandemien. 

 2. Dersom du må være borte fra arbeidet på grunn av koronasmitte eller mistanke om slik sykdom, har du rett til sykepenger. Er du i karantene på grunn av mistanke om koronasmitte, og du ikke kan utføre arbeidet ditt som en følge av karantene, har du rett til sykepenger. 

  Du kan nektes sykepenger hvis du bevisst bryter myndighetenes reiseråd og må i karantene når du kommer tilbake til Norge. Det er reiserådene på utreisetidspunktet som er avgjørende for om pasienten kan bli nektet sykepenger.  

 3. Du kan bli nektet sykemelding dersom du må i karantene etter reise til utlandet. Dersom stedet du reiser til er «rødt» når du reiser ut av Norge, eller du bryter myndighetenes generelle anbefaling om utenlandsreiser («gult»), vil NAV kunne si at du bevisst har brutt myndighetenes reiseråd, og nekte deg sykepenger dersom du blir syk.

  Hvis du ikke har rett til sykepenger og er i karantene må du prøve å få til en avtale med arbeidsgiver om å ta ut mer ferie, forskudd på neste års ferie, avtale om ulønnet permisjon eller arbeid hjemmefra. 

 4. Alle pasienter som trenger sykemelding blir nå oppfordret til å kontakte legen på telefon – uavhengig av hva det gjelder. Legen vurderer deretter om det er nødvendig med personlig oppmøte.
  Under korona-pandemien godtar NAV sykmeldinger uten personlig fremmøte, uavhengig av pasientens diagnose. Det samme gjelder andre typer legeerklæringer. Legen vurderer om det er faglig forsvarlig å skrive sykmelding eller legeerklæring uten personlig frammøte.

  Les mer på NAVs sider

 5. Dersom det foreligger en gyldig sykemelding har arbeidsgiver plikt til å betale sykepenger i arbeidsgiverperioden. Arbeidsgiverperioden er de første 16 dagene du er syk. Dersom du er sykemeldt på grunn av koronasmitte har NAV nå laget en løsning der arbeidsgiveren får igjen penger fra dag 4 fra NAV. Arbeidsgiver må fortsatt betale de 16 dagene, så får de senere refusjon for de 4 første dagene.

  Merk at sykepenger fra arbeidsgiveren bare ytes for dager som det skulle vært utbetalt lønn for. 

 6. Reglene for omsorgspenger har endret seg flere ganger på grunn av koronasituasjonen. I 2021 gjelder foreløpig dette:

  •    Alle foreldre har 20 omsorgsdager hver fra 1. januar Forutsetningen er at familien har ett eller to barn som ikke har fylt 12 år i løpet av kalenderåret. Hvis familien har tre barn eller flere som ikke har nådd aldersgrensen, økes antall dager til 30.
  •    Som selvstendig næringsdrivende eller frilanser må du selv dekke totalt 10 dager før du kan få utbetaling fra NAV.
  •    Dersom det kommer lokale utbrudd og stengninger etter at kvoten er brukt opp, får foreldre flere omsorgsdager. 
  •    Dersom kvoten er brukt opp må du be skolen eller barnehagen om å bekrefte at skolen/trinnet/klassen/barnehagen er stengt, eller at barnet er satt i karantene. Dette må gjøres skriftlig, og bør komme fra rektor eller barnehagen per e-post. Denne bekreftelsen skal foreldrene levere til arbeidsgiver. Deretter forskutterer arbeidsgiver pengene og krever refusjon av folketrygden.  

  Retten til omsorgspenger gjelder ikke de som har en ektefelle eller partner som ikke er yrkesaktiv.  

  For mer informasjon, se NAV sine nettsider.

 7. Omsorgsdager kan bare brukes av medisinske grunner. Det er i disse dager en lav terskel for at barn med symptomer på luftveisinfeksjon bes om å være hjemme. De skal holdes hjemme til et døgn etter symptomfrihet. Hvis det påvises korona, skal barna i isolasjon og foreldre/søsken i karantene.

  Retten til omsorgspenger gjelder ikke de som har en ektefelle eller partner som ikke er yrkesaktiv. 

  For mer informasjon, se regjeringen og NAV sine nettsider.

 8. I utgangspunktet har du arbeidsplikt som før. Dersom du er i en risikogruppe, og i åpenbar fare for å bli livstruende syk, så kan du ikke pålegges å utsette deg for denne risikoen. Det er naturlig å ha dialog med arbeidsgiver for å finne løsninger på dette. 

  Du bør informere arbeidsgiver dersom du har mistanke om at du er eksponert for smitte. 

  Hver konkret sak må vurderes for seg med utgangspunkt i hvor farlig sykdommen er for deg og dem du omgås i ditt arbeidsmiljø, og hvor stor risikoen for smitte faktisk er. Arbeidsgiver er ansvarlig for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Det bør tas opp hvordan smitte kan forhindres med bruk av smittevernutstyr.

 9. Arbeidsstedet ditt er regulert i arbeidsavtalen. Hvis det er oppgitt en spesifikk lokasjon der, så er også dette i utgangspunktet arbeidsstedet under pandemien. Det er opp til arbeidsgiver å ta stilling til om det skal pålegges eller legges til rette for arbeid hjemmefra, dersom du ikke har dette nedfelt i kontrakt eller administrative retningslinjer.

  Hvis du ønsker å jobbe hjemmefra, kan du ta det opp med din arbeidsgiver og vise til hvorfor dette er et behov (eks. risikogruppe, økt smitte, reise med kollektivtransport, parkeringsmuligheter). 
  Arbeidsgiver må da forsøke å finne løsninger som tar høyde for ditt saklige behov. Hvis arbeidet over tid skal skje hjemmefra, bør det vurderes avtale om hjemmekontor. 

  Dersom det i din kommune eller nasjonalt innføres påbud om bruk av hjemmekontor for arbeidstakere med oppgaver som ikke krever fysisk oppmøte hele/deler av arbeidsuken, må arbeidsgiver innføre retningslinjer som sikrer ivaretakelse av påbudet.   

 10. Det er i utgangspunktet ikke noen særskilte rettigheter for dem som bor sammen med de som er særlig sårbare. Vi anbefaler at du tar kontakt med fastlegen for å få råd ut ifra deres konkrete situasjon og deretter arbeidsgiver. Arbeidsgiveren din bør legge til rette for arbeid hjemmefra eller andre former for beskyttende tiltak hvis det er mulig.