God sommer fra Lizzie og Trond!

God sommer fra Lizzie og Trond!
Foto: Per Tandberg

Vi takker alle medlemmer for den fantastiske innsatsen denne spesielle våren og ønsker alle en god sommer. Etter ferien er det lønnsoppgjør og kongress.

Kjære alle sammen!

Dette har vært en spesiell vår for oss, våre medlemmer og hele Norge. Da statsminister Erna Solberg holdt pressekonferansen 12. mars og stengte ned landet, fikk dette store konsekvenser for mange. Flere stod plutselig uten inntekt og uten et livsgrunnlag, andre har opplevd et voldsomt arbeidspress, mens noen har opplevd å miste det kjæreste de har; et familiemedlem, en venn.

Vår medlemsservice Delta Direkte har prøvd å bistå medlemmer som har fått livene sine snudd på hodet ved å være tilgjengelig og tilstede. Vi har fått flere tilbakemeldinger på at dette har blitt satt pris på. Regionskontorene har snudd seg rundt og arrangert digitale kurs for tillitsvalgte og hovedkontoret har holdt webinarer og facebook-sendinger for å gi råd og hjelp. 

Les resten av hilsenen under videoen: 

Da krisen rammet for fullt i mars var vår sterke oppfordring at sammen er vi sterke - selv når vi må stå hver for oss. Mange av våre medlemmer har stått og står i første linje i denne kampen. Dere har vår støtte i ryggen - og vi utrolig glade for den jobben dere gjør. 

En annen følge av pandemien er den historiske beslutningen å utsette lønnsoppgjøret til rett over sommeren. Ifølge teknisk beregningsutvalg (TBU)  er den norske økonomien på vei opp igjen, og Delta vil stille krav også i årets lønnsoppgjør. I november er det kongress der blant annet nytt hovedstyre skal velges for de fire neste årene. 

Vi vet at mange må jobbe i sommer for å holde hjulene i gang, mens andre får noen velfortjente uker til å kople av, lade batteriene og nyte tid med venner og familie. 

Uansett om du jobber i sommer eller har ferie: 

GOD SOMMER FRA OSS I DELTA! 

Forbundsleder Lizzie Ruud Thorkildsen og nestleder Trond Ellefsen