Erik Kollerud valgt til leder av YS

Avtroppende leder Jorunn Berland gir nyvalgte Erik Kollerud en god klem etter å ha gitt  ham YS-klubben.
Avtroppende leder Jorunn Berland gir nyvalgte Erik Kollerud en god klem etter å ha gitt ham YS-klubben. Foto: Siv M. Bjelland

YS-kongressen har valgt Delta-leder Erik Kollerud til ny leder etter Jorunn Berland. Hans-Erik Skjæggerud og Monica A. Paulsen ble valgt til henholdsvis 1. og 2. nestleder.

Kollerud trer dermed ut av rollen som leder av Delta, et verv han har hatt i seks år.

- Mitt engasjement for Deltas medlemmer og tillitsvalgte blir ikke borte. Samarbeid med Delta og de andre fagforeningene i YS vil stå helt sentralt i mine oppgaver framover, forsikrer Kollerud.

- Gjennom min tid som leder i Delta har jeg sett et økende behov for samarbeid mellom fagforeningene i YS. De omfattende endringene i arbeidslivet som følge av blant annet digitalisering og ny teknologi, har forsterket dette behovet, sier den ferske YS-lederen.

Fra portør til toppen

Kolleruds reise til toppen av YS, en av Norges fire hovedorganisasjoner, begynte i 1990 da han ble ansatt ved Buskerud sentralsykehus. Der jobbet han som portør og ambulansearbeider, ble fagorganisert og så tillitsvalgt. Han ble varaplasstillitsvalgt, kasserer, så hovedtillitsvalgt. Medlem i fylkesstyret, representantskapet. Konserntillitsvalgt i Helse Sør.

– Jeg reiste fra å være portør og lavest på sykehuset til å møte på kontoret til direktøren for å ta beslutninger for sykehuset. Du klyper deg litt i armen når du sitter der med direktøren. Portørene var usynlige. Vi var bokstavelig talt i kjelleren, fortalte han i et intervju med Ta Del i 2017.

Kollerud ble valgt inn i Deltas ledelse som 2. nestleder i 2004. Fire år senere steg han i gradene til 1. nestleder. I 2012 ble han forbundsleder i Delta og nå har han tatt steget til den øverste posisjonen i YS.

Vil styrke YS

Med seg inn i ledelsen får han tidligere Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud og leder i Negotia Monica A. Paulsen. Den nye ledertrioen er helt samkjørte i målet om økt samarbeid.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Foto - Terje Bergersen/Negotia
Den nye ledelsen i YS (2018-2022) fra venstre 1. nestleder Hans-Erik Skjæggerud, leder Erik Kollerud og 2. nestleder Monica A. Paulsen.

- Vår ambisjon er å styrke YS som hovedorganisasjon, gjennom å utvikle samarbeidet internt i YS på en bedre måte, sier Skjæggerud. - Vi må jobbe sammen om det vi kan, slik at vi opprettholder gode og relevante tjenester til medlemmene i YS-forbundene. Vi er sikre på at allerede påbegynte utviklingsprosjekter og nye som kommer til de neste årene, vil bidra til det. Vår oppgave blir å holde oversikt og bidra til så godt samarbeid som mulig, fortsetter han.

Vil ha flere organiserte

De tre er også er svært opptatt av å øke andelen organiserte og slik styrke det organiserte arbeidslivet. 

- Å hele tiden jobbe for å få folk til å forstå at organisering i arbeidslivet er helt nødvendig. Slik opprettholder vi en god balanse mellom kapitalens interesser og menneskers interesser, slik at vi får et robust og sunt samfunn, preget av likeverd og tillit, sier Monica A. Paulsen. 

De tre er også klare på at det venter store oppgaver i årene fremover.

- Det nye arbeidslivet omfatter så mye. Vi er helt sikre på at det vil handle mye om kompetanse. Derfor vil kompetanse stå sentralt i YS sitt engasjement de kommende årene, sier Kollerud.

Kollerud og Haugli
Statsråd Anniken Haugli åpnet årets YS konferansen. Her sammen med Erik Kollerud.

- Automatisering, robotisering og kunstig intelligens vil påvirke arbeidsdagen til våre medlemmer. Mennesker skal løse nye oppgaver. Da blir det avgjørende at arbeidstakerne settes i stand til å utføre disse, sier Kollerud.

Her finner du mer informasjon og vedtak fra YS Kongress og konferansen 2018.

Ny leder i Delta

Deltas vedtekter regulerer lederskifte ved lederavgang. Deltas 1. nestleder Lizzie Ruud Thorkildsen rykker opp og overtar som leder fra og med i dag. 2. nestleder Trond Ellefsen rykker opp til vervet som 1. nestleder. Det er Deltas representantskap som beslutter om det skal velges en ny 2. nestleder. Deltas representantskap møtes 29. og 30. november 2018.