Deltamedlem vant mot Kongsberg kommune i sak om diskriminering

VANT FRAM I RETTEN: Deltamedlem Åse Karin Myrvollen er tilkjent ca 600.000 kroner i erstatning og 75.000 kroner i oppreisning etter at hennes arbeidsgiver Kongsberg kommune i tingretten ble kjent skyldige i diskriminering. Dommen blir ikke anket.
VANT FRAM I RETTEN: Deltamedlem Åse Karin Myrvollen er tilkjent ca 600.000 kroner i erstatning og 75.000 kroner i oppreisning etter at hennes arbeidsgiver Kongsberg kommune i tingretten ble kjent skyldige i diskriminering. Dommen blir ikke anket. Foto: Siv M. Bjelland

Åse Karin Myrvollen er glad for å ha vunnet fram i retten, men mest av alt vil hun tilbake i jobb.

- Jeg var så glad da jeg vant, sier Åse Karin Myrvollen.

Mest av alt ønsker hun å komme tilbake i jobben som kantinemedarbeider ved Skavangertun Pleiehjem. Her har hun trivdes svært godt helt siden starten i 2009, da hun hun begynte i praksis som del av arbeidsutprøving hos vekstbedriften ASVO.

Vegard Veggeland foto Martin Müller
Advokat Vegard Veggeland:
– Dommen viser at Kongsberg kommune mener plikten til å integrere mennesker med funksjonshemninger i arbeidslivet ikke strekker seg så langt som til fast ansettelse. Foto: Martin Müller

Dette begynte etter at hun pådro seg en alvorlig nakkeskade ved en trafikkulykke i 2007 som medførte 50 arbeidsuførhet.

Fra 2011 ble hun ansatt som ordinær tilkallingsvikar og har jobbet i 50 prosent stilling eller mer siden dette. Hun har vært særlig knyttet til driften av kantinen som er åpen sju dager i uken, for beboere, ansatte og besøkende.

- Oppsiktsvekkende at de ikke kommer henne i møte

Hun har fått gode skussmål for jobben hun har gjort, også fra sine nærmeste overordnede som også i retten la vekt på at jobben var utført på en god måte. Hun var ønsket av arbeidsgiver, bare ikke som fast tilsatt.

Myrvollen er fullt arbeidsfør så lenge hun kan jobbe i kantinen og har ikke hatt noen form tilrettelegging i dette arbeidet. Nå ønsker hun ikke annet enn å komme tilbake til sine vanlige vakter i kantinen ved Skavangertun Pleiehjem. 

- Siden diskriminering er forbudt, er det oppsiktsvekkende at ikke Kongsberg kommune har kommet Myrvollen i møte ved å la henne arbeide igjen, sier Deltas advokat, Vegard Veggeland, som har ført saken for Åse Karin Myrvollen.

La inn krav etter treårsregelen

Det var etter å ha jobbet i vikariater og tatt ekstravakter i nærmere seks år at Myrvollen ba om fast ansettelse i stillingen. Etter Arbeidsmiljøloven har ansatte krav på fast ansettelse når man har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn tre år. Arbeidsgiver pekte på at Myrvollen hadde hatt et opphold på 2-3 måneder i 2014 og avviste kravet til tross for at det var ledige stillinger da kravet ble fremmet.

Umiddelbart etter at hun sendte inn kravet om fast ansettelse opphørte tilbudene om vakter og det ble gitt instrukser fra ledelsen om at hun ikke skulle benyttes mer overhodet. Arbeidsgiver oppga i retten at de fryktet for å måtte ansette henne fast med denne funksjonsnedsettelsen.

Etter dette startet konflikten, som til slutt endte i Kongsberg tingrett.

Teksten fortsetter under bildet

Åse Karin Myrvollen 20 foto Siv M Bjelland
Åse Karin Myrvollen med saksmappen i forbindelse med rettssaken. Hun ønsker seg tilbake i jobb. - Det er viktig for meg å komme i jobb igjen. Jeg er frisk, men har noen skavanker i rygg, nakke og hode. Det er drittkjedelig å gå hjemme, sier hun. Foto: Siv M. Bjelland

Jobbet under ordinære vilkår

Åse Karin Myrvollen fikk tilbud om vikarjobbing i kantina på pleiehjemmet etter å ha hatt arbeidsutprøving hos vekstbedriften ASVO i Kongsberg fra 2009 til 2011.

- Jeg fungerte godt i jobben. Det var ikke behov for tilrettelegging, men det er lettere fysisk å jobbe i kantinen enn på kjøkkenet, forteller Myrvollen.

Myrvollen forteller videre at hun kan utføre alle arbeidsoppgavene i kantina, men jobbingen inne på hovedkjøkkenet blir for tunge for henne. Grunnen til dette, som ble prøvd ut i attføringsperioden, er at hun blir fort svimmel og sliten av å stå med oppvasken eller å gjøre andre statiske oppgaver over lengre perioder.

Bevisst politikk mot vikarer

I retten kom det fram at Kongsberg kommune har hatt en bevisst politikk på at hun ikke skulle arbeide slik at hun opparbeidet seg rett til fast stilling. Det ble oppgitt at dette er grunnen til at hun ikke skulle få tilbud om noen flere vakter eller vikariater.

Det kom også fram at Kongsberg kommune fra rådmannshold fører en generell politikk der de ber ledere på lavere nivåer være bevisst og varsomme i forhold om noen av de faste vikarene nærmer seg tre-årsregelen.

Viktig signal til arbeidsgiver

Kristin Aaker er hovedtillitsvalgt for Delta i Kongsberg kommune er svært glad på vegne av Åse Karin Myrvollen for at de vant rettssaken, men lei for at hun nå står uten arbeid

- Det er bra at kommunen ser at de ikke kan behandle folk akkurat som de vil. Men det er jo jobben sin hun vil ha tilbake. Det er det viktigste for henne, sier Aaker. 

Aaker håper resultatet av dommen blir at kommunen må ta henne inn igjen. Hun kunne aldri ha forestilt seg at forespørselen om fast stilling kunne føre til at hennes medlem mistet jobben.

- Jeg trodde ikke det var mulig. Jeg tenkte at det verste som kan skje er å få avslag på kravet, men å få fortsette som vikar, sier Aaker.

- Ja, jeg ble veldig overrasket. Jeg anbefalte henne å legge inn et krav, da jeg så at det var en ledig stilling. Så får hun ikke en eneste vakt etterpå. Det er helt forferdelig, sier hun.

Kristin Aaker sier at det har vært mange situasjoner der kommunen kunne hatt behov for vikar i kantinen.

- Så det var veldig tydelig at hun kunne brukes fortatt, sier hun.

Kan ikke forklares av driftshensyn

Ifølge dommen kan hensynet til driften ikke forsvare holdningen til arbeidstaker. Det er dokumentert behov for hennes arbeidskraft gjennom de åtte årene hun har fungert i stilling tilsvarende 50 prosent. Behovet er fremdeles til stede for denne typen arbeid i kantina. I arbeidsplanen, som går over sju dager, er et satt opp fast kantinevakt. Stillingen fylles for tiden av en ufaglært. Det er også lagt opp til vakanse i vaktplanen. Myrvollen ba om 50 prosent stilling, noe som utgjør 1/3 av behovet i kantina.

Dommen presiserer også at utestengelsen ikke kan forklares utfra behovet for fleksibiliet, det kan ikke påvises behov for fleksibilitet i form av rullering. Hvis noen blir syke kan de ringe direkte etter en som kan være på kjøkkenet.

Rullering ikke aktuelt tema

Aaker, som selv jobber som kokk i kommunen, tilbakeviser argumentet om behov rullering mellom arbeid.

- Som jeg også sa i retten mener jeg at det ikke er aktuelt for en vikar å rullere, hvis du tilkalles for å jobbe i kantina. Det hender uansett sjelden at vi rullerer mellom kjøkken og kantina, sier Aaker.

Til arbeidsgivers ønsker om ansettelse av kokk framfor kantinemedarbeider sier hun:

- Det har vært kokk der, men den kokken ble senere hentet inn for å jobbe i kjøkkenet. For kokkene har det vært mer attraktivt å være på kjøkkenet.

Kommunens politisk vedtatte arbeidsgiverstrategi

I kommunens vedtatte strategidokument (AGS 2013-2020) heter det at kommunen som arbeidsgiver har til formål å hindre utstøting og ivareta mennesker med varig og nedsatt funksjonsevne.

Myrvollen anførte i retten at det faktum at hun har vært arbeidsledig siden hun ble utestengt i 2016, er direkte i strid med den politisk vedtatte arbeidsgiverstrategien.

Dette poenget kom i tillegg til at utestengelsen var et brudd på diskrimineringsloven.

Myrvollen kunne brukes som tilkallingsvikar, men de ville ikke ha henne som fast ansatt. Advokat Vegard Veggeland

- Jeg mente at arbeidsgiverstrategien til Kongsberg kommune ikke ble fulgt i dette tilfellet. Dommen viser både dette, og at det var et klart brudd på loven, sier tillitsvalgt Kristin Aaker.

– Dommen viser at Kongsberg kommune mener plikten til å integrere mennesker med funksjonshemninger i arbeidslivet ikke strekker seg så langt som til fast ansettelse. Myrvollen kunne brukes som tilkallingsvikar, men de ville ikke ha henne som fast ansatt, sier advokat Vegard Veggeland.

Kjempet seg tilbake – blir igjen støtt ut

I beregningen av størrelsen på erstatningen tar retten med at Myrvollen har gått glipp av vakter tilsvarende 50 prosent stilling. Erstatningssummen gir også kompensasjon for manglende pensjonsopptjening.

Det aller viktigste var at hun hadde en meningsfylt jobb som hun trivdes med. Hun hadde klart å kjempe seg tilbake i arbeidslivet etter ulykken – paradoksalt nok – ved hjelp av Kongsberg kommune. Likevel blir hun støtt helt ut av den samme arbeidsgiveren.