Delta støtter streiken ved teatre, orkestre og opera: - Viktig kamp om pensjon

Delta-leder Lizzie Ruud Thorkildsen: - Vi gir vår støtte til LO Stat og de streikende medlemmene i Fagforbundet, NTL og Creo. Kravet om en pensjonsordning som er forutsigbar og kjønnsnøytral, og som sikrer pensjon livet ut, er prinsipielt viktig.
Delta-leder Lizzie Ruud Thorkildsen: - Vi gir vår støtte til LO Stat og de streikende medlemmene i Fagforbundet, NTL og Creo. Kravet om en pensjonsordning som er forutsigbar og kjønnsnøytral, og som sikrer pensjon livet ut, er prinsipielt viktig.

Delta gir sin støtte til LO Stats medlemmer, i Fagforbundet, NTL og Creo, som nå er i streik ved opera, teatersektoren og orkestrene.

Rettferdig pensjon er en viktig prinsippsak i norsk arbeidsliv.

- Kravet om en pensjonsordning som er forutsigbar og like god for kvinner og menn, er prinsipielt viktig. Det er derfor en viktig kamp å ta, sier Deltas forbundsleder, Lizzie Ruud Thorkildsen.

Streiken gjelder hybridpensjon som sikrer alle arbeidstakere pensjon livet ut, og dermed er like god for kvinner som for menn. Alternativet, innskuddspensjon, gir kun utbetaling et bestemt antall år, som regel i ti år. Med innskuddspensjon vil kvinner dermed leve flere år uten annen pensjon enn den de får fra folketrygden.

  • Les mer om streiken og streikegrunnlaget hos LO Stat