Arbeidet med Deltas framtid fortsetter for fullt

Deltas hovedstyre under representantskapet 2018 på Gardermoen hvor flere deloppgaver av Delta 2020 ble diskutert og vedtatt.
Deltas hovedstyre under representantskapet 2018 på Gardermoen hvor flere deloppgaver av Delta 2020 ble diskutert og vedtatt. Foto: Siv Bjelland

Organisasjonsutviklingsprosessen Delta 2020 er inne i sin siste fase. I år er det organisering, demokrati og økonomi som skal debatteres og vurderes.

For deg som er medlem i Delta: Mer om OU-prosessen

Krever innlogging:

Den endelige innstillingen om Deltas videre retning skal legges fram for representantskapet i november 2019.

– I OU-prosessen ser vi på rekke sentrale spørsmål som er viktig for Deltas framtid, men fundamentet er uendret. Delta skal være en organisasjon for menneskene som jobber i offentlig tjenesteyting, sier nestleder i Delta Trond Ellefsen.

Ellefsen har overtatt jobben som leder av prosjektet etter at Lizzie Ruud Thorkildsen ble ny leder av Delta etter Erik Kollerud høsten 2018. Prosjektgruppen er også blitt utvidet med flere deltakere.

Bakgrunn for Delta 2020

Bakgrunnen for prosjektet er at Delta må videreutvikle seg for å realisere vekstpotensialet og møte framtidens utfordringer i lys av posisjonen som breddeorganisasjon for ansatte i offentlig tjenesteyting.

Nye medlemsgrupper og nye konkurrenter stiller nye krav til organisasjonen. Derfor vedtok representantskapet på kongressen 2016 å gjennomføre det en helhetlig og systematisk prosess i kongressperioden 2017-2020. «Delta 2020» er en prosess for å videreutvikle Delta for å kunne fylle den posisjonen som ble vedtatt i 2014.

Årets oppgaver

I 2019 er det følgende oppgaver som skal behandles:

7. Finne fram til hensiktsmessig intern organisering av Delta

Deltas organisering gjenspeiler organisasjonens historiske opptaksområde, kommuner og fylkeskommuner, med stor grad av samsvar mellom arbeidsplass (virksomhet) og geografi. Både endringer i det tradisjonelle opptaksområdet og utvidelse av opptaksområdet nødvendiggjør en annen måte å organisere Delta på, herunder en vurdering av medlemskapsformer og intern oppgavefordeling.

Forventet resultat: Nye vedtekter som gjenspeiler gode og fleksible strukturer, hensiktsmessige medlemskapsformer og en god oppgavefordeling internt i Delta.

8. Finne fram til en ny modell for representasjon i Deltas demokrati

Ny organisering av Delta må gjenspeiles i en ny modell for representasjon i Deltas demokrati. Som et ledd i dette vil det være naturlig også å vurdere om styringsstrukturen er hensiktsmessig.

Forventet resultat: Nye vedtekter som sikrer Deltas medlemmer innflytelse i et rettferdig og hensiktsmessig organisasjonsdemokrati.

9. Utforme nytt kontingentsystem og fastsette økonomifordeling

Nye medlemsgrupper, nye konkurrenter og differensierte tilbud og tjenester  utløser behov for å utvikle et nytt kontingentsystem. De økonomiske ressursene må fordeles rettferdig og hensiktsmessig i lys av intern oppgavefordeling i Delta.

Forventet resultat: Et kontingentsystem som oppleves som rettferdig internt og er konkurransedyktig eksternt. Budsjetter som fordeler økonomiske ressurser riktig i lys av oppgavefordeling.

Tema på nettverkssamlinger for tillitsvalgte i mars

Prosjektgruppen og administrasjonen jobber nå med spørsmål knyttet til de tre oppgavene.

Disse skal presenteres og diskuteres på nettverkene i mars og april for å sikre gode diskusjoner, involvering og tilbakemeldinger.

Det vil også bli benyttet og opprettet referansegrupper etter behov.

Bakgrunn og dokumenter - krever innlogging

Dette er prosjektgruppen

Fra Deltas hovedstyre:

 • Nestleder Trond Ellefsen
 • Representant for yrkesorganisasjonene Karina Sandes
 • Representant for medlemsorganisasjonene Tor Egelien
 • Delta Ungs Jim-André Andreassen
 • Hovedstyremedlem Marit Solheim
 • Hovedstyremedlem Thor Arne Thorkildsen
 • Hovedstyremedlem og ansattrepresentant Else Marie Brodshaug

I tillegg sitter administrasjonsdirektør Gisle Salem i prosjektgruppen.

Faste administrative ressurser:

 • Økonomisjef Adam Berg
 • Avdelingssjef Knut Olsen
 • Avdelingssjef Anne-Lise Mørch von der Fehr
 • Politisk rådgiver Mona Johansen
 • Politisk rådgiver Sigurd Wefald