Arbeiderpartiet vil beholde tannhelsetjenesten i fylkeskommunen

– Vi ser ingen grunn til å endre en ordning som er en suksess, sier Ruth Grung, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i helse- og omsorgskomitéen.
– Vi ser ingen grunn til å endre en ordning som er en suksess, sier Ruth Grung, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i helse- og omsorgskomitéen. Foto: Merete Vonen

Norsk Tannpleierforening som er tilsluttet fagforeningen Delta, er sterkt imot regjeringens vedtak fra 2015 om å flytte ansvaret for tannhelsetjenesten fra fylkeskommunen til kommunen.

Under Tannpleierforeningens lokalledersamling som ble avviklet 8. og 9. mars, fikk foreningen uforbeholden støtte fra stortingsrepresentant Ruth Grung som kom for å snakke om Arbeiderpartiets syn på tannhelsetjenesten i Norge.

– Uforståelig vedtak

– Vedtaket er uforståelig for oss. Vi tror at regjeringspartiene har vært ute etter motivasjon for å få kommuner til å slå seg sammen, og at de har lett etter oppgaver som kan overflyttes. Dette fordi et av lokkemidlene for sammenslåing har vært at kommunene skal få flere oppgaver, sier Grung. I helse og omsorgskomitéen har hun ansvar for blant annet tannhelse, kommunehelse og utdanning.

Suksess siden 1984

– Det finnes ikke faglige grunner for å endre måten tannhelsetjenesten er organisert på i dag – ei heller er det behov for å forbedre den. Helt siden tannhelsetjenesten ble lagt under fylkeskommunen for 33 år siden, har det vært en rent positiv utvikling. Landets innbyggeres tannhelse har vært i jevn forbedring, og driften av tjenesten har blitt mer kostnadseffektiv samtidig som tilgjengeligheten for innbyggerne har økt. Det har også blitt lettere å rekruttere gode fagfolk. Vi synes det er overraskende at regjeringen velger å endre en organisering som fungerer så bra og som ble grundig vurdert også i 2005. Konklusjonen da også var at det er lettere å sørge for kvalitet i hele tjenesten når den er lagt til fylkeskommunen, sier Grung.

Kvalitet krever et visst befolkningsgrunnlag

– Vi tannpleiere er en liten faginstans med oppgaver som har stor betydning for det brede lag av befolkningen. Alle trenger tannhelsetjenester, men allikevel trenger ikke hver kommune et eget tannhelsesenter. Det har mange av dem heller ikke råd til. Som faggruppe er vi avhengige av et visst befolkningsgrunnlag for at det skal være både regningssvarende og attraktivt å etablere et fagmiljø med gode tilbud. Derfor fungerer det utmerket å ha fylkeskommunen som forvaltningsnivå, sier Hilde Aga, leder for Norsk Tannpleierforening.

På tross av foreningens innspill og sterke argumentasjon overfor regjeringen, har den ikke blitt hørt. Alle faglige motargumenter ble satt til side før vedtaket ble fattet.

Motstridene signaler fra regjeringen

– Regjeringen sender også svært utydelige og motstridende signaler om hvordan den ser på behovet for tannhelsetjenester overhode. Samtidig som den har bevilget en million kroner til utvikling av videre- og masterutdanning for tannpleiere, er tannpleie utelatt som kjernekompetanse i primærhelsetjenestemeldingen, sier Aga.

Hun er derfor svært glad for at Grung så tydelig uttrykker Arbeiderpartiets sammenfallende syn med Tannpleierforeningens.

– En tannhelsetjeneste uten tannpleiefaglig kompetanse blir en tjeneste som i mindre grad vil ivareta det helsefremmende og forebyggende arbeidet. Denne retningen er ikke i tråd med forslag til lovverk som nettopp prioriterer dette området, sier Aga.

– Omorganisering har en pris, men ser ingen gevinst

– I Stortinget har vi hele tiden vært helt tydelige på at vi er uenige i dette vedtaket. I alle saker som har noe med tann i seg, har vi tatt dette opp. Så regjeringsmedlemmene har hørt en tydelig stemme fra oss angående dette. Enhver omorganisering har en pris. Derfor må det være en synlig forbedring dersom man skal ta kostnaden ved den. Vi ser ingen argumenter for hva dette vedtaket kan gi av gevinst og dermed ingen hensikt med å endre noe som allerede er en suksess. Tvert imot har vi faglig funderte argumenter for å gjøre om på vedtaket, sier Grung.

Saken fortsetter under bildet.

170308 Arbeiderpartiet vil beholde tannhelsetjenesten.NTpFs lokalledersamling.Ruth Grung.Beskåret.Foto Merete VonenDSC_1063.JPG
Ruth Grung – stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i helse- og omsorgskomitéen gjestet Tannpleierforeningens lokalledersamling 8. mars. Hun ønsker mer samarbeid og varsler omgjøring av regjeringens vedtak om å flytte tannhelsetjenesten til kommunene dersom Arbeiderpartiet kommer til makten ved høstens valg. Foto: Merete Vonen

Med Ap ved roret, blir vedtaket omgjort

Stortingsrepresentanten trekker frem at tannhelsemodellen er en suksess i Norge også når den ses i et bredere perspektiv.

– Et eksempel er varsling om vold i nære relasjoner. I snitt kommer 5.000 slike varslinger i året fra tannhelsetjenesten. Ut fra størrelse er det ingen annen helseprofesjon som er så langt fremme, sier Grung.

Hun beroliger med at det er lite regjeringen får startet med før valget i høst og at gjennomføring av tannhelsevedtaket er ment å skje først i 2020.

– Hvis det blir et regjeringsskifte, er det helt krystallklart at dette vedtaket vil bli omgjort, sier hun.

Tannpleierforeningens høringssvar om primærhelsemeldingen finner du her.