Ambulanseforbundet jubler over gjennomslag for autorisasjon

Leder av Ambulanseforbundet i Delta Ola Yttre er meget godt fornøyd med regjeringens forslag om autorisasjon.
Leder av Ambulanseforbundet i Delta Ola Yttre er meget godt fornøyd med regjeringens forslag om autorisasjon. Foto: Martin Müller

Regjeringen viser til forslag fra Delta og foreslår nå å gi paramedisinere autorisasjon som helsepersonell. Dette har vært en kampsak for Ambulanseforbundet i Delta i en årrekke.

- Endelig. Dette er en seier for vårt arbeide gjennom mange år, sier leder av Ambulanseforbundet i Delta Ola Yttre.

Regjeringen sendte fredag 17.september ut en pressemelding hvor de varslet forslag om å autorisere paramedisinere som helsepersonell. I pressemeldingen skriver de blant annet:

"Paramedisinere får i dag autorisasjon som ambulansearbeider, og myndighetene har stilt krav til yrkesgruppens kompetanse gjennom en forskriftsfestet retningslinje. Ved å opprette en egen autorisasjon til paramedisinere får denne gruppen en egen beskyttet yrkestittel. Dette vil bidra til å tydeliggjøre kompetansen til yrkesgruppen overfor pasienter og tjenestene for øvrig."

Viser til brev fra Delta

I lovforslaget Prop. 236 L (2020–2021) Endringer i helsepersonelloven (autorisasjon av naprapater, osteopater og paramedisinere) går det tydelig fram at forslaget kom fra Delta: 

"I brev 5. juli 2016 anmodet Delta om autorisasjon for paramedisinere.

På bakgrunn av de nye anmodningene om autorisasjon fikk Helsedirektoratet i brev 10. april 2019 i oppdrag å vurdere om osteopater, naprapater, logopeder og paramedisinere bør autoriseres etter helsepersonelloven."

- Vi har jobbet for dette helt siden vi satt i bachelorutvalget som utarbeidet forslaget om en egen bachelor i paramedisin. Det er innført. Siden det har vi gang på gang vært i kontakt med myndighetene og autorisasjonskontoret for å få på plass denne autorisasjonen. Nå er vi endelig der, sier Yttre fornøyd.

Lederen av Ambulanseforbundet i Delta anslår at forslaget vil omfatte ett sted mellom 100 og 200 paramedisinere som i dag kun har autorisasjon som ambulansearbeider.  

Regjeringen forslår også å gi naprapater og osteopater autorisasjon som helsepersonell.