Tema for Barnepleierkonferansen i 2020 er:

Søvn og spedbarn
Hvordan forebygge søvnproblemer v/Kari Slinning

Alarm Distress Baby Scale ( ADBB)
Introduksjon til en metode for å bli raskere oppmerksomme på spedbarn med tidlige tegn på vedvarende sosial tilbaketrekking v/Kari Slinning

Mammarollen, identitet, håp og viktigheten av å møte gode hjelpere på veien
Om det å bli mamma og endringsprosesser v/ Cecilie Norberg

Hudkontakt med mor eller kuvøse rett etter fødselen for premature barn?
v/ Laila Kristoffersen

Nedkjøling av nyfødte etter fødsel
v/ Håvard Tetlie Garberg

Likeverdige tjenester i svangerskap, fødsel og barseltid?
Faktakunnskap og erfaringer fra møter med innvandrerbefolkningen og andre sårbare grupper v/ Kari Misfjord og Solveig H. Midtveit

Foredragsholdere dag 1 og dag 2

Kari Slinning
Er utdannet psykolog og forsker og er leder for Seksjon spedbarn og småbarn ved RBUP Øst og Sør. På RBUP jobber hun med undervisning, veiledning og forskning innenfor området spedbarn og småbarn. Hun er nasjonalt faglig ansvarlig for opplæring og implementering av The Newborn behavioral Observation system(NBO) og er mye ute i tjenestene og gir opplæring til jordmødre, helsesykepleiere og barnepleiere. Hun har lang erfaring med spedbarn i risiko for utviklingsvansker og var i perioden 1991- 2004 tilknyttet Aline spedbarnsenter i Oslo, dels som kliniker og dels som stipendiat. Hennes doktorgradsarbeid omhandlet en oppfølgingsstudie av barn som var eksponert for opiater og andre rusmidler i fosterlivet. Disse barna er nå fulgt opp til ung voksen alder. Slinning har publisert en rekke fagartikler og er medredaktør av Håndbok for sped- og småbarns psykiske helse fra 2010.


Cecilie Norberg
Jobber som barnevernspedagog og erfaringskonsulent.

Solveig H. Midtveit
Er utdannet som fysioterapeut og jobber som rådgiver i Vestre Viken. Hennes arbeidsområde er likeverdige helsetjenester.

Kari Misfjord
Master i jordmorfag og er ansatt i Drammen kommune der hun jobber på Migra Helsestasjon

Laila Kristoffersen
Hun har jobbet som intensivsykepleier med 28 års erfaring fra nyfødt intensiv og var nylig ferdig med en doktorgrad hvor temaet var smerte og stressreduksjon for premature barn. To av studiene i doktorgraden omhandler hudkontakt rett etter fødselen mellom mor og det premature barnet(kengerumetoden).

Håvard Tetlie Garberg
Overlege på Barne og Ungdomsavdelingen i Drammen. Har en doktorgrad innenfor fødselsasfyksi og nevroproteksjon. Jobber nå primært med nyfødtmedisin og barnekardiolog.

Sted:

Barnepleierkonferansen 2020 arrangeres på Thon hotel Vika Atrium

Overnatting: Enkeltrom per natt inkludert frokost kr 1525,-

NB Individuell bestilling og betaling av rom innen 15.01.20 til hotellet.
Deltakere bes oppgi ref. nr. 100220DELT ved rombestilling.
Thon hotel Vika Atrium tlf: 22 83 33 00

Pris:

Deltakeravgift:
kr 2500,- for medlemmer -inkluderer lunsj begge dager samt middag om kvelden.
kr 3000,- for ikke-medlemmer -inkluderer lunsj begge dager samt middag om kvelden.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Delta oppvekst v/ Kristin Munkvold på mobil 958 18 856 eller på e-post: kristin.munkvold@deltaoppvekst.no