Tema

  • Inaktivitet
  • Motivasjon til endringer i livsstil
  • Rehabilitering etter kreftbehandling
  • Ta deg sjøl på alvor
  • Klinisk ernæringsfysiologi
  • Rustesting
  • Helsesekretærforbundets etiske retningslinjer
  • Primærhelseteam

Pris

Medlemmer: Med overnatting kr. 5500,- lørdag til søndag, inkl. festmiddag.

Ikke-medlemmer: Med overnatting kr. 6500,- lørdag til søndag, inkl. festmiddag.

+ kr. 950,- i tillegg for tilslutningsdøgn fredag til lørdag.

Påmelding

Bindende påmelding til trondelag.helsesekr@gmail.com

Påmeldingsfrist: 15. november 2018.

Betalingsfrist: 5. januar 2019 til kontonummer: 1503.28.02939.

Vennligst gi beskjed om matallergi ved påmelding.

Vel møtt til inspirerende og faglige dager!