Program for jubileumskurset:

Fredag 19. oktober

11.00 – 11.10     Velkommen ved Gro Bengtson, leder i Helsesekretærforbundet

11.10 – 11.30     Hilsen fra Marit Hermansen, president i Legeforeningen

11.30 – 11.45     Historisk tilbakeblikk

11.45 – 12.00     Helsesekretæren – en viktig ressurs i sykehuset ved Lena Gjevert, klinikksjef medisinsk klinikk, OUS

Petter Uteligger plan B
Petter Uteligger (Plan-B)

12.00 – 13.00     Petter Uteligger – 52 dager på gata

Hvordan føles det å bli stigmatisert og ekskludert fra samfunnet, og hva skjer når elementære behov som omsorg, trygghet og kjærlighet forsvinner? Hvordan klarer hjemløse og rusavhengige å finne lyspunkter i en hverdag ofte fylt med motgang?  Finnes det varme og medmenneskelighet på gata og hvordan kan vi som utenforstående vise at vi bryr oss litt mer om de som er rundt oss i hverdagen?

13.00 – 14.00     Lunsj

14.00 – 14.45     MRSA, ESBL og VRE - Spredning og tiltak

15.00 – 16.00     Sepsis  - Sykdomsforløp og symptomer ved Aleksander Rygh Holten, lege, Infeksjonsmedisinsk avdeling og Avdeling for mikrobiologi, OUS

16.00 – 17.00     Personvern

GDPR, hva lovverket sier om tilgang til journal og konsekvenser for helsepersonell som snoker i journaler.

20.00                 Middag

Lørdag 20. oktober

09.00 – 10.00     "Pasientmøtet" ved Rolf Sundet,  som bl. a arbeider som psykologspesialist ved ambulant familieseksjon BUPA

10.00 – 11.00     Fremtidens helsevesen – Hvordan vil ny teknologi påvirke vår arbeidshverdag? Ved Hallvard Lærum, seniorrådgiver i Direktoratet for e-helse

11.00-11.30      Vold og trusler på arbeidsplassen ved Linda Vinje, seksjonsleder Akuttmottaket Ullevål sykehus

11.30 – 12.00     Pause med utsjekk

Cecilie Skog - plan B
Cecilie Skog vil snakke om den enorme gleden over å kunne realisere sine største og innerste drømmer.

12.00 – 13.00     «Cecilies verden»

Cecilie Skog regnes idag som en av verdens mest profilerte og meritterte eventyrere med utallige og ekstraordinære ekspedisjoner bak seg. Foredraget «Cecilies verden» tar publikum med på et sytti minutters krevende eventyr gjennom storslått natur. Essensen i foredraget er ikke den harde presentasjonen i seg selv, men den enorme gleden over å kunne realisere sine største og innerste drømmer.

13.00  Lunsj og avslutning av kurset

Pris

  • Se prisliste under "påmelding"

Det kommer et tillegg på 500 kroner per dag for ikke-medlemmer

Eventuelle tilleggsdøgn må ordnes på egenhånd.

Kontaktperson for kurset

Gro Bengtson,  tlf. 905 74 223