Vi legger opp til et variert og rikholdig program.

Her er noen av temaene

FAGPRØVEN Slik foregår den avsluttende prøven i dag – Ulik praksis i uke deler av landet. Bruk av prøvestasjon i Oslo – Presentasjon av resultater fra prøveprosjekt. Virkelighetsnær, eller standardisert – fordeler og ulemper – Kan man få både i pose og sekk?

DIABETES Dette bør du vite om de siste årenes endringer innen diabetes. Ny teknologi - blodsukkermåling og insulinsetting. Endringer i kostanbefalinger. Diabetesepidemien – status i dag.

FAGFORNYELSEN Status for arbeidet med nye læreplaner. De overordnede ideene bak fornyelsen - demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling, folkehelse og livsmestring – slik blir de omsatt i helse- og oppvekstfag

PROBLEMBASERT LÆRING Slik fungerer arbeidsformen i praksis – oppgaveeksempler og demonstrasjon

HELTIDSKULTUR Derfor har vi brøkstillinger i helsesektoren i Norge – historien bak deltidsfella. En jobb å leve av og et bedre helsevesen – slik kommer vi dit

MÅLRETTET MILJØARBEID Mer enn bare miljøarbeid – Slik kan kompetansemålet om målrettet miljøarbeid i «Kommunikasjon og samhandling» ivaretas på en forsvarlig måte.

Andre tema

PRAKSISPLASSER OG LÆREPLASSER Samarbeidet mellom bedrift og skole

VEKSLINGSMODELLEN

RUSFELTET

Mer informasjon vil komme til etter hvert.

Les mer om foredragsholderne

Konferansier Kari Sofie Iversen

Kari Sofie Iversen-nett

Kari Sofie Iversen har jobbet som sykepleier og helsesøster i 15 år, og som faglærer i flere yrkesfag, blant annet hjelpepleier- og helsearbeiderfaget fram til 2014. Da startet hun i Livsglede for eldre, og hadde i flere år videregående skoler i store deler av landet som arbeidsfelt.

Der utviklet hun blant annet livsgledepedagogikk som handler om å gi praksisnær opplæring på sykehjem og i boliger som samtidig skaper livsglede for eldre. I dag jobber hun i Trøndelag fylkeskommune med prosjektet Menn i helse.

Sted

Konferansen arrangeres på kurs- og konferansesenteret til  OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus).

Link til info om kurs- og konferansesenteret

Overnatting ordner den enkelte selv.

Pris

Deltakeravgiften på kr. 1900,- inkluderer lunsj begge dager, samt tapas etter foredragene 10. april.

Informasjon og påmelding

Har du matallergier? Gi oss beskjed i det åpne feltet i påmeldingen.

Pass på å registrere riktig fakturaainformasjon Velg "annen betaler" i nedtrekksmenyen dersom adressen som skal stå på fakturaen er en annen en arbeidsgivers.

For spørsmål, ta kontakt med Helsefagarbeidere i Delta v/ Jette Dyrnes, jette.dyrnes(a)delta.no, mob. 908 93 166.

Vi starter konferansen kl. 10 onsdag 10. april og avslutter med lunsj kl. 13 på torsdag 11. april.

Endelig program vil bli publisert på nyåret.