Last ned foredragspresentasjoner

VELFERDSTEKNOLOGI: Siste nytt fra Velferdsteknologiprogrammet. Så langt har vi kommet i kommune-Norge. Slik vil velferdsteknologi påvirke helsefagarbeideres kompetansebehov.

MEDARBEIDERDREVET INNOVASJON kan skape bedre arbeidsbetingelser i helse- og omsorgssektoren. Erfaringer fra forskningsprosjektet #Læringslivet.

HELSEATFERDSENDRING i et flerkulturelt Norge. Hva kan du om migrasjonshelse?

UNDERERNÆRING HOS ELDRE: Matomsorg, måltidsglede og livskvalitet.

STRUKTURENDRINGENE I VIDEREGÅENDE SKOLE: Hva innebærer de?

STOLT HELSEFAGARBEIDER: Vil du vite hvorfor han ikke ønsker å utdanne seg videre til sykepleier?

STYRK SAMARBEIDET med arbeidsplassene. Lær opp elevene på sykehjemmet i stedet.

KOMPETANSE: I hvilken grad får helsefagarbeidere benyttet ferdigheter i jobben?

Sted

Konferansen arrangeres på kurs- og konferansesenteret til  OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus).

Link til info om kurs- og konferansesenteret

Overnatting ordner den enkelte selv.

Pris

Deltakeravgiften på kr. 1900,- inkluderer lunsj begge dager, samt middag 11. april.

Informasjon og påmelding

Legg merke til:
Når du melder deg på, angi hvilke utdanninger du har i feltet "Annen informasjon Beskjed til arrangør"

Vi ønsker info både om yrkesfaglig utdanning/profesjonsutdanning og lærerutdanning, for eksempel:

"hjelpepleier med yrkesfaglærerutdanning" eller "sykepleier med praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag".

For spørsmål, ta kontakt med Helsefagarbeidere i Delta v/ Jette Dyrnes, jette.dyrnes(a)delta.no, mob. 908 93 166.

Program

Med forbehold for endringer.

Dag 1

10:00

Registrering og servering av lunsj

11:00

Introduksjon ved Jette Dyrnes, Helsefagarbeidere i Delta og Kjersti Johansen, HiOA

11:15

Hilde Thygesen, VID- Velferdsteknologi og kompetansebehov

12:00

Pause

12:15

Kristin Standal, KS - Status velferdsteknologi i kommunene

13:00

Kari Sofie Iversen, Livsglede for eldre - Tett samarbeid mellom skole og sykehjem = vinn-vinn

13:45

Pause

14:00

Mari Holm Ingelsrud, OsloMet - I hvilken grad får helsefagarbeidere benyttet ferdigheter i jobben?

14:20

Amble, Johansen og Stiklestad, OsloMet - Medarbeiderdrevet innovasjon i helse- og omsorgssektoren

15:20

Kort pause

15:30

Kenneth Langøen - Nei, jeg ønsker ikke å utdanne meg videre til sykepleier. Debatt om yrkesidentitet

16:15

OsloMet informerer om etter-/videreutdanninger  og karriereløp for lærere

18:00

Minglemiddag i høgskolens lokaler

Dag 2

09:00

Einar Hanisch, Delta - Slik samarbeider utdanningssektoren og arbeidslivet

09:45

Pause

10:00

Oddhild Bergsli, OsloMet - Helseatferdsendring i et flerkulturelt Norge

10:45

Yrkesfaglærere i helsearbeiderfaget

11:15

Pause

11:30

Arnt Steffensen, Kost- og ernæringsforbundet - De siste 30 centimeterne

12:15

Anita Vatland, Pårørendealliansen - Hva kjennetegner gode relasjoner til pårørende?

12:45

Avslutning

13:00

Lunsj