Faghelgen finner sted på Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé 2, 2060 Gardermoen.

Deltagelse alle 3 dagene gir 12 faglige oppdateringspoeng.

Se vedlagt invitasjon hvor du finner mer informasjon samt program.

HÅPER VI SEES!

Med vennlig hilsen styret i FBT