Tariffoppgjør

Utdypende informasjon om årets og tidligere tariffoppgjør

Her finner du:

 • Tariffnytt; utdypende informasjon til tillitsvalgte og andre interesserte om krav, fremdrift og resultater
 • Kravdokumenter, tilsvar, protokoller mm

Tariff 2014 - Virke - Helse, utdanning og kultur

Tariffnytt:

-

Krav:

-

Tilsvar

 -

Protokoller

-

Tariff 2013 - Virke - Helse, Utdanning og Kultur

Medlemsinformasjon

 • 12. juni: Enighet i forhandlingene om HUK overenskomstene.
 • Spesialistoverenskomsten: Det er avtalt lokale forhanslinger med en pott på 0,5 % per 1. mai 2013. Forhandlingene skal være sluttført innen 1. oktober 2013 og ankefrist settes til 15. oktober 2013.

Tariffnytt:

Krav:

Protokoller

Tariff 2012 - Virke - helse, utdanning og kultur

Medlemsinformasjon

 • 14. august: Informasjon om lokale forhandlinger:
  • HUK-området - Spesialistoverenskomsten: Det er avsatt en pott til lokale forhandlinger på 0,6% per 1. november 2012. Forhandlingene skal være avsluttet innen 1. november, med ankefrist 1. desember 2012.
  • HUK-området - Helse og sosiale tjenester, barnehager, utdanning, virksomheter §27: Det er avsatt en pott til lokale forhandlinger på 1,2% per 1. august 2012. Forhandlingene skal være avsluttet innen 15. november, med ankefrist 1. desember 2012.
  • HUK-området - Høyskoler, museer og andre kulturinstitusjoner, virksomheter §26: Det er avsatt en pott til lokale forhandlinger på 1,1% per 1. september 2012. I tillegg til dette kommer 0,27% som ble fremforhandlet ved de sentrale forhandlingene i 2011, men som skulle forhandles lokalt først i 2012. Forhandlingene skal være avsluttet innen 31. oktober, med ankefrist 1. desember 2012.For medlemmer som følger museumsoverenskomstens lønnsalternativ B er den avsatte potten til lokale forhandlinger på 1,7 pr dato, med virkning fra 1. august 2012.
  • Ta kontakt med din tillitsvalgt i forbindelse med krav i lokale forhandlinger.
  • Tillitsvalgte kan laste ned forslag til kravskjemaer på nedlastingssenteret på innlogget område
 • 13. juni: Les om resultatet i Tariffnytt Virke 1/2012 . Overenskomsten for spesialisthelsetjenesten ble forhandlet 2. juli. Les om resultatet i Tariffnytt Virke (Spesialisthelsetjenesten) 2/2012

Kravdokumenter:

Tariff 2010 - HSH-HUK

Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon; område Helse-Utdanning-Kultur

HUK-området består av syv ulike overenskomster (tariffavtaler) som bygger på og er svært lik de offentlige overenskomstene (staten, kommunesektoren og sykehussektoren). Det er en hovedmålsetting for Delta at medlemmene i HUK-området skal ha lønns- og arbeidsvilkår minst på linje med offentlig sektor før øvrig.

Tariffnytt

Protokoller

Kravskjemaer - Lokale forhandlinger

Tariff 2009: HSH-HUK

Krav fra YS-forbundene Delta, STAFO, Parat, Negotia, Norsk Radiogradforbund, Bibliotekarforbundet, Det Norske Maskinistforbund og Norsk Skolelederforbund er overlevert HSH den 5. juni og revidert den 8. juni 2009.

Forhandlingene ble sluttført 16. juni 2009.

KRAVDOKUMENTER

TARIFFNYTT

PROTOKOLLER

 

Artikler

Enighet i mellomoppgjøret for HUK-overenskomstene i Virke

12. juni 2013

Det ble i dag enighet for samtlige 7 overenskomster i HUK-området i Virke. Resultatet tilsvarer i det vesentlige resultatene i de offentlige områdene, Staten, KS (kommunesektoren) samt Spekter Helse. I tillegg er det innenfor Landsoverenskomst for Spesialisthelsetjenesten avsatt midler til lokale forhandlinger.

Forhandlinger for HUK-overenskomstene i Virke

12. juni 2013

I dag starter forhandlingene mellom Delta og Virke for HUK-overenskomstene. Det forhandles om lønnsjusteringer for Deltas medlemmer innenfor 7 overenskomster.

Søknadsfrister for stipend til kurs m.v. til ansatte i virksomheter innenfor HUK-området i Virke

11. januar 2013

Dersom du arbeider i en virksomhet som er medlem av Virke og følger en av tariffavtalene innenfor HUK-området (Helse, utdanning, Kultur og Frivillighet), kan du søke om stipend til kurs m.v. fra Virke OU-fond tjenesteytende (HUK-fondet). Maksimalt søknadsbeløp er kr 5000 i kategori 1 og kr 10.000 i kategori 2. Søknadsfristen er 1. februar 2013.